BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)
BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)
0 Yorum
55
23-11-2021

PKK DİRENİŞİ

Partileşme Kararı Ve Direniş; 
Önderlik, Haki arkadaşın şehit düşürülmesiyle birlikte anısına bağlılığın bir gereği olarak parti programını kaleme almaya başlar. Kan da döküldü, anıya bağlılığın bir gereği olarak mücadeleyi yükseltmek bir zorunluluk durumundadır. Artık geri dönülemez bir sürece girilmiştir. Bununla beraber gelişen faşizan saldırılara karşı bir savunma hamlesinin geliştirilmesi de karar altına alınır. Direnişte kararlaşma ve hamlesel çıkış yapma durumu yaşanır. Aynı dönemde hareket Kürdistan’da büyük şehirlerden ilçelere, ilçelerden kırsal alanlara doğru hızla yayılmaya başlamıştır. Bu yayılma hem devletin hem de Kürdistan’daki feodal kompradorların dikkatini çekmiştir. Harekete karşı özel harp dairesinin bir planlaması olarak; polis, MHP ve feodal kompradorların işbirliği geliştirilmiştir. Bu işbirliğinin en çok geliştiği yerlerden biri de Hilvan’dır. Oluşturulan işbirlikçi feodal, polis ve faşist ittifak çok geçmeden Hilvan’da pratiğe geçirilir. İlk başta Haki Karer arkadaşın şehadetinin yıldönümünde Hilvan’da asılan afişleri yırtarlar, halka ve sempatizanlara hakaret ederler, hemen ardından bir grup arkadaşın bulunduğu bir yere baskın yaparak, Halil Çavgun arkadaşı şehit düşürürler. Harekete karşı geliştirilen saldırılar böylece somutlaşmıştır. Daha önce MİT ve kontrgerillanın taşeron örgütü Sterka Sor tarafından Haki Karer yoldaş şehit edilmişti. Bu kez MHP, feodal komprador ve polis işbirliği ile Hilvan’da bu biçimde bir yönelim gerçekleştirilmiştir. Harekete yönelik gelişen saldırıların ciddiyeti böylece daha fazla açığa çıkmıştır. Bu tutumların karşısında ise Hilvan Direnişi gelişmiştir. 


Devletle işbirliği halinde Kürt halkı üzerinde yoğun baskıyla otorite geliştiren, adeta devlet gibi insanları tutuklayan, vuran kıran feodal beylerin gücü halk üzerinde etkindi. Kürdistan’ın birçok bölgesinde feodal beylerin etkinliği fazlaydı. Açığa çıkan tüm belirtilerin gösterdiği gibi bu çember kırılmadan yurtsever ve mücadeleci bir örgüt çıkışının sağlanması güçtü. Eğer mücadele yürütülecekse ve uzun soluklu bir halk savaşı geliştirilecekse -ki başka seçenek yoktu- ilk yapılması gereken halk üzerinde şiddet uygulayan sömürgeciliğin Kürdistan’da sosyal maketi konumundaki zalim işbirlikçi komprador kesimlerin tasfiye edilmesi ve etkisizleştirilmesi gerekiyordu. Üst tabaka işbirlikçiliği etkisiz kılınmadan mücadele adına hiçbir şey geliştirilemezdi. Hele hele halka öz güven verme çabalarının çok güçlü yürütüldüğü, özgürlüğe inandırılmaya başlandığı bu dönemde böyle bir çıkışın yapılmamasının siyasi faturası ağır olabilirdi. Bu temelde Hilvan’daki Süleymanlar aşireti ve çetesine dönük mücadele geliştirilmesi kararı alındı. Fakat güçlü, sonuç alıcı ve anlamına denk bir mücadele için fazla olanak yoktu. Hareketin elinde tek tük, sınırlı sayıda silah (tabanca) vardı; bunlar da şehir şehir dolaştırılır, oluşan tehditler bu silahlarla dengelenirdi. Fakat imkansızlıklara rağmen mücadele gecikmeden başlatılmalıydı. Bunun için mevcut imkanlarla hazırlık yapıldı ve Hilvan’da işbirlikçi Süleymanlar aşiretine yönelik mücadele başlatıldı. Kemal Pir ve Mehmet Karasungur arkadaşların öncülüğünde, bir kleş ve birkaç tabanca ile vur-kaç taktikleri kullanılarak, Süleymanlar çetesine karşı hamle yapıldı. İlk başta halk çok korkuyordu, Süleymanların yenilemeyeceğini düşünüyorlardı. 
 

Ancak gün geçtikçe hareketin ısrarını, kararlılığını gördükçe halka da güven geldi, halk da mücadelenin arkasında durdu. Bu temelde sürdürülen mücadele yıl sonuna doğru başarı kazandı, Hilvan genelinde halk kazanıldı ve denetim sağlandı. Süleymanlardan olan belediye başkanı istifa ettirildi, belediye hoparlöründen halktan özür dilemesi sağlandı. Süleymanlar halkın huzurunda Apocular’a koşulsuz teslim olduklarını ilan ettiler. Yine yapılan seçimle de halktan yurtsever olan Nadir Temel belediye başkanı seçildi. İlk kez halka dayalı güç olma olayı Hilvan pratiğinde gerçekleşerek, halkın seçimiyle belediye başkanlığı kazanılmış ve demokratik halk hareketinin nasıl olması gerektiğinin ilk çarpıcı örneği ortaya konulmuştu. Hilvan direnişinin başarısı tüm Kürdistan’da önemli etkiler yarattı ve halkta güçlü bir öz güven duygusunu geliştirdi. Bu da kitlelerin hızla Apocu harekete akmasına yol açtı. Gelinen dönemde tüm Kürdistan’da halka gereği gibi öncülük yapmak ve bunun örgütsel oluşumuna gitmek kaçınılmaz hale gelmişti. Grup ilişkileriyle halkın beklentilerine umut olmak, umutlarını gerçekleştirmek, hatta açıktan savaş sürecine varacak bir düzeyi karşılamak mümkün olmayacaktı. Anlaşılacağı gibi partileşme ihtiyacı bir zorunluluk halini almıştı; ertelemeden, zamana yaymadan bu zorunluluk hayata geçirilmeliydi ki, başarı süreklileşebilsin. 
 

27 Kasım 1978 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan partileşme kararı özünde bir ulusal direniş ve var olma kararıydı. Bu temelde PKK’nin kuruluşu Kürdistan’da yepyeni bir tarihsel süreci başlatmıştır. O zaman mütevazı bir biçimde atılan bu tarihi adım ulusal var olma direnişinin destansı kahramanlıklar yaratmanın ilk kararlı duruşu olmuştur. Hilvan’da etüd tarzında bir ön denemesi yapılmıştı ve başarılı sonuçlar alınmıştı. Halkın her koşulda dürüst ve samimi bir direnişin arkasında duracağı görülmüştü. Çeşitli yerlerde geliştirilen direniş kadro olgusu üzerinde önemli etkiler yaratmış, kadro sayısında önemli artış yaşanmıştı. Bu temelde her alana güçlü, sonuç alıcı tarzlara sahip ve kararlı kadrolar düzenlenebildi. Eğer halka sahip çıkılır, halkın davası sürdürülürse, halkın da direnişi sahipleneceği anlaşılmıştı. PKK bir yandan Kürdistan’da devrimci hareketi yükseltmeye çalışırken, diğer yandan Türk soluna mensup kimi gruplarla mücadele etmek ve ilkel milliyetçi bazı Kürt oluşumların saldırılarına yanıt vermek zorunda kaldı. Bu dönemde anti Apocu eksenli gelişen UDG (Ulusal Demokratik Güç Birliği) ve özellikle de onun içinde yer alan KUK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş) hareketi değişik saldırılarda bulundu. Faturası ağır da olsa, Apocu hareket ideolojik planda ilkel milliyetçi ve reformist Kürt çizgisiyle, sosyal şovenist Türk sol çizgisine karşı mücadele yürüterek şekillenmek durumundaydı. Bu ideolojik mücadelenin silahlı çatışmaya dönüşmesi elbette ki istenilmeyen bir durumdu. 
 

Fakat o koşullarda kendisini dayatan bu gerçeklikle yüz yüze kalan Apocu hareket her iki eğilime karşı da kendisini savunmaya alarak, Kürdistan’da direniş çalışmalarına devam etti. Apocu hareketteki direniş potansiyelini gören Türk devleti farklı açılardan yoğun bir yönelim süreci içerisine girdi. Hareket kendini buna karşı savunmak ve mücadeleyi yürütmek için yeni bir aşamaya geçerek, partileşme ve direniş kararlaşmasını yaşadı. PKK bu temelde kuruldu. Partinin kuruluşu bir süre gizli tutularak hemen ilan edilmedi. Ama kuruluşla beraber hemen çalışmalara başlanmış, yapılan seçim temelinde görev bölüşümü yapılıp yetkili merciler belirlenmiştir. Komiteler oluşturularak, farklı bölgelerde görev başına gönderilmiş, ismi ilan edilmemekle beraber, bir parti organizasyonu için gerekli olan tüm şartlar büyük bir titizlikle yerine getirilerek pratik çalışma ve direniş sürecine girilmiştir. Artık fiiliyatta parti organizasyonu kurulmuş, parti olunmuştu. Partileşme, harekette bir büyümeye yol açmış, kitleleri mücadeleye katma süreci daha yoğun bir biçimde başlamıştır. Bu temelde hareket 1979 yılında kitleselleşmede ileri bir düzeyi yakalamıştır. Özellikle Siverek direnişinin başlatılması ve partinin ilanı bu yılın en önemli gelişmesi olmuştur. Hilvan direnişinin başarısı temelinde Siverek direnişinin başlatılmış olması aslında savunma temelinde gelişen silahlı direnişi yeni bir aşamaya taşıma amaçlıydı. Özellikle bölgede en büyük işbirlikçi ve feodal otorite olan Mehmet Celal Bucak çetesine karşı gerçekleşecek bu eylemle hem işbirlikçi feodallerin gücü kırılacak, hem de kırsal alandaki geniş kitleler mücadeleye çekilerek, mücadelenin sıçrama yapması ve gerilla aşamasına geçmesi hedef alınacaktı. M. Celal Bucak, Adalet Partisi’nden milletvekili olup, devletle işbirliği halindeydi. Bucak aşiretinin lideri konumundaydı ve halka adeta kan kusturacak düzeyde hakimiyetlerini kurmuşlardı. Bunun için Bucaklara karşı mücadele büyük bir önem taşımaktaydı. 
 

Ancak geliştirilen süreç hedeflendiği gibi pratikleşmemiş, taktik açıdan birçok hata ve talihsizlikler yaşanmıştı. Yine de Siverek direnişi önemli bir çıkış olmuş, halka güven ve cesaret vermiştir. Sömürgeci devleti Kürdistan’a taşıran, kurumlaştıran ve varlığını sürdürmesini sağlayanlar bu işbirlikçi feodal kesimlerdi. İşbirlikçilik ortadan kaldırılmadan, sömürgeci sisteme darbe vurmak, Kürdistan üzerindeki etkisini azaltmak mümkün görünmüyordu. Binlerce yıldır bu halka dayatılan makus kaderin kırılması, bu çevrelerin tasfiye edilmesi veya en azın_dan zayıflatılmasıyla mümkün olacaktı. Aynı yılın bahar aylarında (1979) Elazığ grubu yakalanmış, Şahin Dönmez unsuru yaptığı itiraflarla hareket hakkındaki tüm bilgileri devlete vermişti. Bu durum parti ilanını zorunlu hale getirmişti. Celal Bucak’a yapılacak eylemle partinin resmi kuruluşunun ilan edilmesi hedeflenmekteydi. Mehmet Karasungur arkadaşın komutasında eylem planı ve katılacak arkadaşlar hazırlanır. Elazığ grubunun tutuklanması, düşmanın hareket hakkında edindiği bilgiler ve siyasal düzeyde yaşanan gelişmeler yapılacak eylemi erkene almaya neden olur. Bu yüzden çok ciddi bir hazırlık ve araştırmaya dayalı bir eylem planı çıkarılamaz. İrade, inanç, özgürlük tutkusu ve halka bağlılık en büyük silahtır. Ancak, böyle bir baskın için ne askeri bir tecrübe var, ne de kullanılacak teknik hakkında doğru dürüst bir bilgi vardır. Mesela bir el bombasının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bile genel geçer ortalama bir bilgi söz konusudur.
 

Tüm bu etkenler, karşı tarafın tedbirleriyle birleşince eylemin istenildiği gibi başarılı sonuçlanmamasına yol açtı. Hatta grubun en önemli kadrosu olan Salih Kandal arkadaş bu baskında şehit düşmüştür. Bütün bunlara rağmen eylemin yapılmış olması, cesaretin ortaya konulması önemli olmuştur. Böyle olunca eylemle birlikte Salih arkadaşın cenaze töreninde parti kuruluşu ilan edilmiştir. Bu eylem Kürdistan genelinde halk arasında önemli bir yankı yaratmış, Türk devletini ve işbirlikçisi feodaliteyi deyim yerindeyse sarsmıştır. Halk üzerinde terör estiren işbirlikçi feodal çevrelere karşı yürütülen mücadele yayılmıştır. Başta Siverek olmak üzere giderek Bozova, Suruç, Batman, Adıyaman ve daha farklı alanlarda işbirlikçi sosyal tabakaya karşı bir direniş süreci başlatılmıştır. Siverek’te geliştirilen mücadele bu taktik yaklaşımın öncüsü olmuştur. Kürdistan’ın en büyük işbirlikçi feodal odağına karşı Siverek’te gerçekleşen bu çıkışla giderek dağ ve kıra dayanmayı öngören gerillayı geliştirme doğrultusu söz konusuydu. Daha o süreçte hareketin kendini ve halkı savunabilmesi için gerillaya yönelmesi gerektiği, bunun oturtulması için Siverek direnişinin kısmen bir sıçrama tahtası olabileceği düşüncesi hakimdi. Siverek’le esas alınan planlama gerillaya geçme, Botan başta olmak üzere Kürdistan’ın dört bir yanına yayılmadır. Siverek bunun ilk adımı ve ilk uygulama sahası olarak düşünülmüştür. 
 

Gelinen aşamada hareketin bir ulusal kurtuluş hareketine dönüşmesi için ilerlemek ve gerillaya dönüşmek çok yakıcı bir süreç olacaktı. Yavaş yavaş değişmeye yüz tutmakta olan siyasal konjonktür, bölge dengeleri ve halk uyanışı bu düşünceyi pratikleştirme ze_minini yaratmıştı. Aksi halde büyük tehlikelerle hatta tasfiyeyle karşılaşmak işten bile olmayacaktı. Bu temelde Siverek direnişi merkezi düzeyde ve Mehmet Karasungur arkadaş sorumluluğunda ele alınan bir planlama çerçevesine sahipti. Fakat tüm çabalara karşın bu eylem süreci askeri açıdan başarılı bir sonuç doğurma ve sıçrama yaptırma düzeyine ulaşmadı. Askeri açıdan ilk eylemin istenilen düzeyde başarılı geçmemesi düşünülen tüm planlamaların aksamasına neden olmuştur. İlk eylemin yeterince başarılı olmaması aslında tüm süreci etkilemiştir. Sonrasında taktikte yeterince açılım yapılmaması ve gerilla savaş teorisine uygun yöntemler geliştirilmemesi bu planlamayı sekteye uğratmada önemli bir işlev görmüştür. Bu süreçte esas direniş taktiğinin vur-kaç olması gerekirken, Kürt’ün tarihsel hastalığı ve taktiksizliği olan sabit mevzi düzeninde bir çatışma gerçekliği ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Bucak çete oluşumuna karşı yürütülen savaşta hareket kendi tarzını uygulayamayıp onların tarzına düşmüştür. Yürütülen savaş bir nevi köylü savaşına dönüşmüş; mahalle ve köyleri koruma adı altında karşılıklı mevzilere girilmiş ve öyle çatışılmıştır. “Kozik” denilen mevziler bu temelde esas savaş anlayışı haline gelmiştir. Eylem süreci ilk düşünülen kapsamla sınırlı kalmamış, giderek daha da yaygınlaşarak amacından çıkmıştır. Özünde ajan bir odağa karşı geliştirilen bir eylem olması gerekirken, giderek bu ajan odağının dayandığı tüm aşiret yapısına yönelmek durumunda kalmıştır. Bucak aşiretiyle öteden beri çatışmalı halde bulunan, birbirine karşı düşmanlığı esas alan daha çok Kırvar vb aşiret çevrelerine dayanma durumu yaşanmıştı. 
 

Bu durum o zaman için iyi bir politika gibi gözükse de esasında tüm Bucak aşiret kollarının Mehmet Celal Bucak etrafında toplanmasına da neden olmuştur. Aslında bu vb yanlış politikaların uygulanması hedefe ulaşmada ciddi sorunlar yaratmıştır. Durum böyle olunca süreç bir kilitlenmeyi beraberinde getirmiştir. Bu kilitlenmenin en temel nedeni çok geniş olan Bucak aşiretinin giderek tümünün hedef kapsamına girmiş olmasıdır. Halbuki yapılması gereken işbirlikçi konumda olan, ihanet pozisyonu içerisinde ısrar eden aşiretin elit kesimini hedeflemektir. Burada izlenecek politika ile geri kalan aşiret yapısını etkileyerek onları bu elit kesime karşı bir duruşa sürüklemenin yol ve yöntemlerini geliştirmekti. Ancak bunu başarmak için doğru bir siyasi çizgi geliştirilememiştir. Birinci hata buydu. İkinci hata ya da eksiklik; askeri düzeyde geliştirilen savaş tarzıdır. Askeri olarak geliştirilen çizgi sabit mevzi tarzıdır. Yörede “kozik savaşı” olarak da tanımlanan bu savaş tarzı dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte değildi. Bucaklara karşı farklı sosyal katmanlar da örgütlendirilmişti. Daha çok Bucaklara karşıt olan aşiretlerin bir kısmı bu mücadele içerisine çekilmiştir. Hareket bir nevi kitlesel bir muhteva kazanmış, fakat yürütülen savaş tarzından kaynaklı çıkmaz bir sürece girilmiştir. Hem siyasi, hem de alan somutunda hedefi küçültmek gerekiyordu, hedef küçültülmediği gibi aksine giderek büyütülmüştür. Bununla beraber taktik açıdan sabit, çatışma düzenine dayalı bir savaş tarzının geliştirilmesi istenilen sonucu almamada etkili bir rol oynamıştır. Bütün bunlarla birlikte öncü kadronun rolünü oynamaması, dar, amatör bir pratikle yaratıcı taktikleri geliştirememesi sonucu çok sayıda kadro bu zeminde yakalanmış, yaşanan yakalanma ve şehadetler önemli bir yıpranmaya yol açmıştır.
 

Buradaki savaş sürecinin geliştirilmesinde önemli bir rolü olan Cuma Tak arkadaşın ve beraberindeki grubun erken şehadete ulaşmaları önemli bir dezavantajı oluşturmuştur. Daha sonra öncülüğün gereklerini yerine getirmede yaşanan yetersizlikler ciddi bir darlığa ve taktik tıkanmaya yol açmış, partinin müdahalesiyle artık merkezi değil, bölgesel bir alan olarak düzenlenip, toparlanmaya çalışılmıştır. Bu alan pratiğinin Kemal Pir arkadaş tarafından ciddi eleştirildiği ve suç pratiği olarak tanımladığı bilinmektedir. Nihayetinde yaşanan bu pratiklerden dolayı önemli bir direniş süreci yaşanmış olmasına rağmen taktikte daralma, köylü tarzına düşme yaşanmış, direniş gereken çıkışın gerçekleşme zeminini oluşturamamıştır. Kürt’ün klasik savaş tarzı olan mevzi savaşı ilk kez burada mücadele ortamımıza yansımıştır. Köylü isyancılığı denilen, mevziye dayalı olan bu savaş tarzı daha sonraki savaş tarzımız üzerinde de hep etkili olmuştur. Bu durum Kürt’ün klasik savaş tarzının toplumsal direniş süreci içerisinde neredeyse bir gen haline geldiğinin işaretidir. Hilvan-Siverek direnişi Apocu hareket tarihinde ilk kez sistemli bir şekilde silahın kullanıldığı bir mücadeledir. Bu mücadeleyle sıçrama yapmak, gerillaya dönüşmek, bu eksende yeni bir süreç başlatılmak istenmiştir. 
 

Fakat ilk vuruş taktiğinde klasik Kürt savaş tarzının kendisini dayatması hedefe ulaşmayı engellemiştir. Köylü savaşına dönüşmesi tıkanmaya neden olmuştur. Bu tıkanma sonucunda hareketin birçok değeri bu zeminde harcanmış, hareket önemli oranda kadro gücünü ve maddi imkanlarını Siverek direnişinin hizmetine sokmak zorunda kalmaştır. Bütün bunlara rağmen izlenen savaş tarzı ve yaşanan tıkanma sonucu istenilen düzeyde bir sıçrama tahtasına dönüştürülememiştir. Askeri hedeflere ulaşmada her ne kadar istenilen düzey yakalanamadıysa da Hilvan-Siverek direnişinin siyasal alanda yarattığı olumlu etki, diğerini dengeler nitelikteydi. Her şeyden önce Kürdistan çapında hareketin tanıtılmasına ve güç olmasına yol açmıştır. İşbirlikçi feodal güruha karşı geliştirilen bu mücadele ile kitlelerin coşku ve moral düzeyini yükseltmiştir. Ancak söz konusu nedenlerden dolayı askeri olarak gereken sonucu almaması, istenilen karakterde sıçramayı yapmamasına yol açmış, hatta örgütsel açılımın önünde de bir tıkaç rolünü oynamasına neden olmuştur. Bununla beraber kadronun sahip olduğu tecrübesizlik, amatör tarz ve dar pratikçilik diğer alanlarda da gelişen kitlesel kabarmaya yanıt olmadığı gibi, bunun bir sonucu olarak da örgütsel bir krizin çıkmasına sebebiyet vermiştir. 
 

1980 yılına gelindiğinde hareketin böyle bir krizle yüz yüze gelmesinin faturası ağır olmuştur. Bu dönemde PKK cephesinde bunlar yaşanırken, Türk devlet cephesinde farklı hazırlıklar yapılmıştır. Kendileri için adeta tehlike çanlarının çaldığını görmüşlerdir. PKK öncülüğünde gelişen mücadele, Kürt halkı üzerindeki ölü toprağını atmaya başlamıştır. Özgürlüğe, eşitliğe tutkun olan Kürt halkının tarihsel geçmişi yeniden gözler önünde canlanmıştır. Kürdistan’daki uyanış Türkiye’nin emekçi kesimleri üzerinde de etkilerde bulunmuş ve devleti zorlamaya başlamıştır. Dönemin gelip dayandığı evre, hem devlet hem de özgürlük hareketi açısından taktik ve stratejik bazı açılımları yapmayı zorunlu kılmıştır.
MURAT KARAYILAN (HEVAL CEMAL)
(21.BÖLÜM)

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU