GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR
GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR
0 Yorum
67
23-11-2021

1 Haziran Atılımımızın gelişme kaydettiği bu yıllarda gerillaya katılmak, dağa çıkarak fedai çizgisinde sert bir direniş mücadelesi yürütmek her Kürt gencinin, kızının, erkeğinin temel görevidir. Biraz bilinçli olan, duyarlı olan, çevresini anlayan, sorumluluk duyan ve gençlik ruhunu, dinamizmini bünyesinde taşıyan her genç elbette ki bu mücadeleye katılmalı, gerillalaşmalı, dağa çıkmalı, inkar ve imha sistemine karşı, Kürt halkı üzerinde terör ve soykırım rejimi yürüten bu sisteme karşı cesurca, fedakarca direnmelidir. Bu temel bir görev; onurlu, mücadeleci, cesur ve fedakar her Kürt genci için vazgeçilmez bir duruş tarzıdır. Bunun gerisindeki bir duruş tarzını kabul etmemek, doğru bulmamak gerekir. Halk üzerinde böyle bir terör ve soykırım rejimi uygulanırken, baskı, işkence, zulüm, sömürü had safhadayken, Hükümet Başkanı Erdoğan şehirlerin meydanlarında halkı açıktan katliamla, tehcirle, yani zorla binlerce yıllık yurdundan kovmayla tehdit ederken, halkın özgür-demokratik var oluşunu temsil eden Önder APO üzerinde böyle bir işkence sistemi uygulanır, imha tehdidi sürdürülürken biraz bilinçli, duyarlı ve onurlu olan Kürt genci başka ne yapabilir? Bunları göremezden gelebilir mi? Buna seyirci kalabilir mi? Asla. Bunu görmek, sorumluluk duymak, bir şeyler yapmak için de elbette ki mücadele etmek, savaşmak zorunda.

Gerilla bu zorunluluğun bir gereği olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar cesur ve fedakar bir duruş, kahramanca bir direniş buradan ortaya çıkıp gerçekleşiyor. Bu kadar zorluğa bu temelde dayanılıyor. Bu işin başka yolu da yoktur. Bu bakımdan da başta şunu söylemek gerekli: Arkadaşlarımız değişik yaş gruplarından, farklı cinslerden böyle bir dönemde gerilla safına katılmak, bütün bunlara karşı militanca direnmek, mücadele etmek kararını verirken yapılması gerekeni yapmışlardır, doğru bir karar vermişlerdir. Bundan asla pişmanlık duymamalı, içlerinde hiçbir tereddüt olmamalıdır. Acaba yanlış mı yaptık, erken mi karar verdim, ters mi davrandım gibi bir düşünce, tereddüt, sorgulama hiçbir biçimde beyinlerinde, yüreklerinde olmamalıdır. Tereddütsüz, net bir biçimde doğru karar verdiklerine, yapılması gerekeni yapmış olduklarına; onurlu, bilinçli, fedakar, mücadeleci her Kürt gencinin yapması gerekeni yaptıklarına içten ve tüm kalpleriyle inanmalıdırlar.

Çünkü böyle bir ortamda başka ne yapılabilir? Düşünelim, tartışalım, nasıl kendimize gelecek çizebilir, bir gelecek öngörebiliriz, nasıl onurumuzla, şerefimizle bu dünyada var olabiliriz; biz de varız, dünya bizi gör, tanı ve kabul et, diyebiliriz? Biz kendimizi örgütleyemezsek, mücadeleye çekemezsek, her tülü hakareti, baskıyı, işkenceyi, zulmü öngören bir rejime karşı onu yenecek bir direniş ortaya çıkaramazsak kim bizi insan yerine koyabilir, kim ciddiye alır? Demek ki kendimize karşı ciddi olmak için, insani duruş gösterebilmek için, özgür ve demokratik bir gelecek çizebilmek için, onurlu, şerefli, demokratik bir yaşam yaratabilmek için direnmekten başka, dağa çıkıp gerillalaşmaktan başka çare yok. “Başka çare vardır” diyenlerin sözleri doğru değildir. Bazıları başka yollarda gösteriyorlar. Başka toplumların gençleri farklı biçimde de yaşıyorlar. Onlar örnek olarak gösterilip, sizde böyle olun, diyenler var. Ancak herkesin koşulları kendine göredir. Başka toplumların koşulları onlara göredir. Başka toplumların gençlerinin yaptığı ve yaşadığı gibi biz yaşayabilir miyiz, Kürt gençliği yaşayabilir mi? Hayır. Kürt toplumunun, Kürdistan'ın içinde bulunduğu koşullara göre yaşamak, düşünmek ve çalışmak zorundadır. Onları taklit edemeyiz. Onlara öykünüp, onlar gibi olmak isteyemeyiz. Bu tür söylemler ve yönlendirmeler bilinçlidir, amaçlıdır ve bunlar Kürt toplumu üzerinde inkar ve imhayı uygulayan güçlerin işidir. Kendi duruşlarında, amaçlarında başarılı olabilmek için bir özel savaş yöntemi olarak, kandırma olarak bunu yapıyorlar. Fakat bunlar etkisiz midir? Hayır. Etkili de oluyor, birçok çevreyi etkiliyorlar. Gerçekleri göremeyen, özgür-demokratik duruş gösteremeyen, cesur ve fedakar olamayan çevreleri, pasif, işbirlikçi, milliyetçi kesimleri etkiliyorlar. Dolayısıyla bu çabalarla gençliği yozlaştırmaya, doğru düşünme ve iş yapmaktan alıkoymaya, özgürlük mücadelesine katılmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunda belli bir başarıları da vardır. Gençliğin önemli bir bölümü bu biçimde heder ediliyor. Örgütsüz, bilinçsiz, işsiz güçsüz, aylak, serseri, lümpen bir biçimde ortada dolaşılır kılınıyor. Kimilerin önüne okullar konuluyor, okuyup adam olmaları isteniyor. Bunu Kürt toplumu içinde teşvik edenler de var. Okullar açıyorlar, gençliği buralara yönlendiriyorlar, hatta geçen süreçte en yakınımızdaki kasabalara kadar üniversiteye giriş kursları oluşturuyorlardı. Güya oradan hazırlanacaklar da sınavlarda başarılı olacaklar, üniversiteye girecekler. Peki, girdikleri üniversitede ne yapacaklar? Beyinlerine zehir yerleştirilecek, her gün zehir soluyacaklar, Kürt toplumunun nasıl imha edilmesi gerektiğini, nasıl katliamdan, soykırımdan geçilmesi gerektiğini öğrenecekler. Bu yanlıştır. Bunu milliyetçilik, hatta yurtseverlik adına yapanlar var.

Şimdi bazı çevrelerde şöyle bir yaklaşım gelişmiş: Bir çocuğum gerillaya gitmişse birini de askere göndereyim, diyorlar. Güya PKK ile devlet arasında denge tutturmaya çalışıyorlar, iki tarafı da idare etmek istiyorlar. Bunu yurtseverlik adına yapıyorlar. Bunu yapan aileler, kurumlar, kendini milliyetçi-yurtsever diye tanımlayanlar var. Bütün bunların hepsi yanlıştır, tehlikelidir, son tahlilde bunlar inkar ve imha sistemine hizmet etmektir. Nereye gidecek, gittiği yerde ne öğrenecek, hangi okulda yurtseverlik, demokrasi bilinci alacak? Bu okulların hepsi faşist, ırkçı, şoven, milliyetçi zihniyetle dolu. İnsanların yüreğine ve beynine zehir dolduruyorlar. Önder APO “Türkiye'nin en iyi okuluna gittim, bildiğimi de unuttum” dedi. Hangi okul bir Kürt gencine insanlığı öğretir, ulusal-demokratik bilinç verir, kültür geliştirir, kendi kimliğiyle, kültürüyle, onuruyla, şerefiyle yaşamasını öğretir. Bunların hiçbirisi yoktur; tam tersine, hepsi asimilasyon kurumudur. Faşist, ırkçı, milliyetçi zihniyetle beyinleri yıkama kurumlarıdır. Oradan ancak Kürt’ün ve insanlığın katliamı çıkar, bu katliamı öngören bilgiler beyin ve yüreklere şırınga edilir.

Diğer yandan, bazı aileler çocuklarını, devlet baskısı azalsın diye askere gönderiyorlar. Son dönemlerde ordu kendi içinde askerdeki bazı Kürt gençlerini katlediyor. Her halde çatışmalar oluyor, çelişkiler var. Biraz ulusal kimlik taşıyan, yurtsever tutum gösterenler faşist, şoven, milliyetçi söylemin, askeri duruşun baskısı karşısında tepki gösteriyorlar ve böylelerini katlediyorlar. Ondan sonra aileler çıkıp bir sürü ağıt yakıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Onlara şunu söylemek lazım: Niye zamanında düşünmediniz? Madem orduyu tanıyorsunuz, karşınızdaki devleti anlıyorsunuz, biraz yurtsever-demokratik tutumunuz var, ulusal-demokratik yaşam istiyorsunuz, o zaman niye safa sağlam girmiyorsunuz, niye bütün ruhunuzla, beyninizle, çocuklarınızla bu işin içinde değilsiniz, niye ikili davranma var, niye her iki tarafı birlikte idare etme var? Bunun tutarsızlık olduğu ortada değil midir? İşte böyle tutarsızlıklara düşmemek açısından insanın özgürlük mücadelesine bütün yüreğiyle, beyniyle girmesi, her gencin gerillaya koşması tek doğru, yurtsever ve demokratik tutumdur; cesur ve fedakar olmanın gereğidir. Bunun dışındaki duruşların yurtseverlikle, demokrat olmakla, ulusal kimlik ve özgürlük istemekle herhangi bir ilişkisi olamaz. Bu açıdan da dağa çıkmak, özgürlük mücadelesine katılmak her Kürt gencinin; bilinçli, onurlu ve fedakar her gencin yapması gereken iştir, olması gereken yerdir. İçinde bulunduğumuz koşullarda gerçekten de yurtseverlik bilinci taşıyan, biraz cesaret ve fedakarlığı olan, ulusal kimliğine, onuruna düşkün olan her Kürt gençliğinin direnmekten, direnişi örgütlemekten, direniş örgütlerine katılmaktan başka doğru bir tutumu söz konusu olamaz. Bunu gerillaya katılarak yapar, bunu öz savunma örgütleyerek yapar; ama başka biçimde olmaz. Mutlaka bilinçlenerek, örgütlenerek, direniş örgütleri oluşturarak yapar. Başka türlüsü yoktur. Tabiî ki en saygını, en değerlisi, en iyisi, en yurtsever ve demokrat olanı dağa çıkmaktır, gerillaya katılmaktır. Halkın özgürlük umudu, ruhu, bilinci haline gelmektir. Halkı, Önderliği her türlü tehdide, tehlikeye karşı savunmaktır. Bundan daha doğrusu ve iyisi olamaz.

Böyle bir süreçte gerilla saflarına katılmak ise çok daha önemli anlamlar taşıyor. Neden? Çünkü içinde bulunduğumuz sürecin bazı özellikleri var. İnkar ve imhayı uygulamak isteyen güçler, bu amaçlarını başarmanın yolunu gençliğin dağa çıkışını engellemekte görüyorlar. Kendilerine göre buna uygun politikalar üretiyorlar ve ürettikleri politikaların etkili olduğunun propagandasını yapıyorlar. İlker Başbuğ’un “Kürt’ü inkar ve imha stratejisi”nin temel dayanağı burası oluyor. Bunu defalarca söyledi. Şimdi yönetimde olan odur. Kendine göre, uyguladığı politikalarla dağa çıkışı azalttığını, engellediğini düşünüyor, söylüyor, propaganda ediyor, Türkiye toplumunu bununla aldatmaya çalışıyor. Bu yolla PKK'yi, gerillayı ezip tasfiye edeceğini düşünüyor ve söylüyor. Böyle bir süreçte gerillaya katılımlar, dağa çıkışlar, terör ve soykırım rejimini uygulayan yönetime verilmiş en güçlü cevap, vurulmuş en etkili tokat oluyor. Onların gerillayı ezme, dolayısıyla Kürt’ü tasfiye ve imha etme stratejilerine öldürücü darbeyi vurmayı ifade ediyor. Bu bakımdan siyasi değeri büyüktür, anlamı büyüktür.

Diğer yandan, Türkiye yönetiminin, AKP hükümetinin son dönemde geliştirdiği yaklaşımlar ortada. Tam bir özel savaş hükümeti haline gelmiş durumda. Tansu Çiller hükümeti gibi her şeyi Genelkurmaya teslim etmiş, Genelkurmay’ın bir askeri, bürokratı haline gelmiş durumdadır. Tayyip Erdoğan hükümetinin farklı bir özelliği yoktur. Tümüyle Genelkurmayca yürütülen özel savaşa ekonomik, siyasi, diplomatik güç sağlayan, ondan başka bir iş yapmayan bir hükümet durumunda. Saldırganlıkta, özel savaşa katılımda, destekte o kadar çok ileri gitmiş durumda ki, Kürt insanına karşı silahlı saldırıyı teşvik ediyor; Kürt toplumunu on bin yıllık yurdundan kovma tehdidinde bulunuyor, açıkça soykırım tehdidi yapıyor. Bunlar boş sözler değil, bazı kişilere ait sözler değil; gerçekten de bilinçli, planlı, yetkili kurullarda tartışılarak oluşturulan kararlar temelinde söylenen sözlerdir. Bu sözleri ciddiye almamız, bir şey olmaz demememiz gerekiyor. Bu bakımdan da bu süreçte gerillaya katılım, AKP hükümetinin, özellikle 22 Temmuz seçimleri ardından oluşan hükümetin özel savaşçı, imha ve katliamı öngören, Kürt sorununun çözümünü değil de, ezilmesini öngören politikalarına karşı Kürt gençliğinin duruşu oluyor. Bu politikaları yenilgiye uğratmanın, ona karşı sonuna kadar direnileceğinin açıkça gösterilmesi oluyor. Bu bakımdan da önemlidir, anlamlıdır. Halka karşı geliştirilen bu ağır baskı, tutuklama, işkence ve soykırım tehdidine karşı, halkın özgür-demokratik-ulusal duruş ve geleceğini yaratmanın arayışı, kararlılığı, gücünün, öncüsünün ortaya çıkartılması oluyor.

Yine Önder APO üzerindeki uygulamalar, saldırılar var. Bu saldırılar gerçekten de ciddidir, dikkate almamız gerekli. İmralı işkence sistemi onuncu yılını doldurmak üzere. Bu sistem, dünyada eşi bulunmayan bir sistemdir. Bush yönetiminin oluşturduğu Guantanamo Cezaevi sistemleri var. Onların ilki İmralı sistemidir. En ağırı, en çok fiziki ve psikolojik işkence arz edeni İmralı sistemidir. Tarihte bir tek kişiye dönük bu kadar ağır baskı, saldırı örneği parmakla sayılacak kadar azdır. Hiç yok demek elbette doğru değildir. İnsanlığın geleceğini ruhunda, beyninde derinden duyan ve baskı-sömürü düzenine isyan eden, bu konuda etkili olan, toplumları etkileyen, çevresini etkileyerek isyana kaldıran bazı büyük önderlere karşı böyle baskılar, zulümler uygulanmıştır. Bunun günümüzdeki uygulanışı Önder APO üzerinde oluyor. On yıldır hiçbir yerde bir insana karşı uygulanmayacak kadar ağır bir baskı, işkence, izolasyon sistemi uygulanıyor. İmralı sistemini kuranlar, bu sistem için “her gün kırk defa öldürme sistemi” dediler. Her an, her saat baskı, zulüm, işkence, idam, katliam ve imha tehdidi altında defalarca tekrar tekrar öldürme sistemini ifade ediyor. Şimdi bu sistemi en ağır bir biçimde uygulamaya çalışıyorlar. Gerçekten de tehdit büyüktür. İşkence fiziki ve psikolojik düzeyde ağırlaştırıldığı gibi, baskı ve imha tehdidi de daha da arttırılmış durumda. Önder APO üzerindeki bu tehdit Kürt halkına karşı bir tehdittir. Önder APO'ya uygulanan baskı ve zulüm Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı ve zülümdür. Önder APO üzerindeki işkence ve imha süreci Kürt halkına dayatılmış olan bir işkence ve soykırım sürecidir. Bu bakımdan da Kürt halkının özgür demokratik duruşunu, iradesini, yaşam gücünü, ruhunu temsil eden Önderliğine karşı gösterilen bu baskı ve zulmün, imha tehdidinin halkın kendisine karşı olduğunu görmek, anlamak elbette zor değildir. Peki, bunu kim anlayacak? Elbette en başta gençlik anlayacak. En duyarlı toplum kesimi gençliktir; en adil, en insani düşünen, en cesur ve fedakar olan kesim gençliktir. Dolayısıyla toplumun varlığına ve geleceğine kast etmeyi öngören baskı ve tehdidi herkesten önce anlayacak ve duyacak olan da gençliktir. Bu bakımdan da bir toplumun kimliğine, varlığına, özgür duruşuna ve geleceğine kast etmeyi ifade eden, soykırım dayatması olan Önder APO'ya karşı geliştirilen bu saldırı karşısında elbette toplum direnmesiz, sessiz kalamaz. Öyle bir toplumun direnişini en başta da onun gençliği yürütür. Ancak böyle bir duyarlılık, cesaret ve fedakarlık gösterirse onu yapanlara genç denir, gençlik denir; toplumun geleceği olarak tanımlanır.

Gençlik gelecek olarak tanımlanıyor. O zaman bu terör ve soykırım rejimine karşı direnildiği ölçüde özgür gelecek yaratılacağına göre, gençlik ancak böyle bir direnişi sürdürdüğü ölçüde genç olma, gençlik olma sıfatını hak edebilir. Bu bakımdan halkın özgür, demokratik, iradeli duruşuna, Önderliğine işkence ve imha dayatmasının, tehdidinin bu kadar arttırıldığı bir süreçte Kürt gençliği direnişini her zamankinden daha güçlü geliştirecektir. Bunu da elbette dağa çıkarak, özgürlük kaleleriyle birleşerek, gerillalaşarak gerçekleştirecektir. Bu bakımdan da içinde bulunduğumuz süreçte dağa çıkmak, gerillaya katılmak; Önder APO üzerinde, Kürt halkının ulusal kimliği, özgür ve demokratik duruşu, ulusal demokratik iradesi üzerinde bu kadar açık tehdit, saldırı, baskı, işkence olduğu bir ortamda tüm bunlara karşı fedai çizgisinde mücadele etmek anlamına geliyor. Bütün bunlar böyle bir süreçte dağa çıkmanın her zamankinden değerli bir iş olduğunu, doğru bir duruş olduğunu gösteriyor. Bu koşullarda gerillalaşmayan, savunma örgütlemeyen bir gençlik yurtsever değildir, demokrat ve direnişçi değildir; o toplumun gençliği değildir. Bunun dışında bir yurtseverlik ölçüsü tanımıyoruz. Bunun gerisinde kalan gençlik duruşunu, söylemde ne olursa olsun yurtseverlik olarak kabul etmiyoruz. İhanet demesek bile, pasifizm diyoruz, işbirlikçilik diyoruz, bireycilik, kendini düşünme, devletle PKK arasında, soykırımla ulusal direniş arasında orta bir yerde kalıp ikisini de idare etme olarak tanımlıyoruz. Buna başka türlü bir tanım getirilemez ve başka türlü de anlaşılamaz. Bu açıdan da başka doğru yoktur.

Gerillalaşmayı daha güçlü ve etkili geliştireceğiz. Madem ki doğru karar verdik, böyle bir karar vermenin bilincini, cesaretini, duyarlılığını gösterdik, o zaman yeni yeni kararlarla bu verdiğimiz kararı ilerletmeliyiz, geliştirmeliyiz. Bu da kendini eğitmek demektir; güçlü, doğru, etkili bir gerillalaşmayı başarmak demektir. Onun için bu eğitimimize etkili, coşkulu, güçlü bir katılımı her arkadaşımız gösterebilmelidir. Bizim eğitim sistemimiz böyledir. Belki çok basit gelebilir, arkadaşlar diyebilirler ki, hiçbir şey yoktu ortada, geldik hepsini biz inşa ettik, bize bir şey verilmedi. Doğru, biz yapıyoruz, kimse bize hazır bir şey verecek değildir. Bu halkın kimseye hazır verecek bir gücü yok. Fakat halk, direnişi ile gençliği dağa çekti, gençlikten gerilla olmasını istedi. Yirmi beş yıllık gerilla savaşının etkileri çekti, tecrübesi çekti; kahramanlığı, ruhu, yarattığı cesaret ve fedakarlık çekti. O bakımdan kimse kendiliğinden karar vermedi; elbette herkes kararını kendisi verdi ama kendiliğinden vermedi; o kararı verdirten birçok değer oldu, güç oldu. Hepimizi buraya bazı temel değerler getirdi; Önderlik direnişimiz getirdi, şehitlerimizin direnişi, halkımızın direnişi getirdi. Bunlar büyük bir duyarlılık, düşünme gücü, sorumluluk duygusu yarattı ve biz de buna göre davrandık. Şimdi bu devam etmeli, derinleştirilmeli, geliştirilmelidir. Bu, eğitimi güçlü bir biçimde gerçekleştirmek demektir. “Burada böyle eğitim olur mu?” diye sorulabilir. Oluyor yani. Basit gibi görülebilir, herkes eğitim görecek yeri kendisi yapıyor, eğitimini kendisi görüyor. Bundan dolayı eğitimlerde en önemli husus katılımcılıktır. Bu da bizim sistemimiz, PKK'nin yarattığı sistem budur, Kürt halkının gençliğini eğitme sistemi budur.

Böylesi ortamlarda bu eğitim sistemi sonuç veriyor mu? Verdiği ortadadır; yirmi beş yıldır dünyaya karşı bu okul savaşıyor. Dünyaya meydan okuyan, dünyayı ele geçirmiş olan NATO yirmi beş yıldır saldırı yürütmesine rağmen, bu okulun yetiştirdiği savaşçıyı ezemiyor, yenilgiye uğratamıyor, yok edemiyor. O bakımdan küçümsememek lazım. Bu okul ve bu eğitim sistemi sonuç veriyor. Sonuç verdiğinin kanıtı, yirmi beş yıllık direniştir, bu direnişin ortaya çıkardığı sonuçlardır. İşte PKK karşısında I. Dünya Savaşı’nın yarattığı bölge statükosu perişan hale gelmiş durumda. Türkiye yönetiminin durumuna bakalım, İran yönetiminin durumuna bakalım; zaten Irak’taki yönetim darmadağın hale geldi. Yeniden yönetim oluşturma çabaları var. Türk generallerinin, dünyaya meydan okuyan generallerin sözleri, söylemleri ortadadır. Yaşar Büyükanıt -ki en çok kabadayı geçinendi- “Dünyanın en büyük örgütü PKK’dir” diyordu. Bu okulun yarattığı direnme gücünü, büyüklüğünü, yenilmezliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Demek ki sonuç veriyor bu okul, düşmanı üzerinde bu kadar etki yaratıyor, etki ortaya çıkarmış bulunuyor. Yirmi beş yıl bütün devlet sistemlerinin ordu gücünü, NATO gücünü arkasına alan Türk ordusunun karşısında direniyor. Her türlü yol, yöntem, savaş aracı kullanılmasına rağmen yenilmezlik çizgisini sürdürüyor. Bu az bir durum değildir. Öyle küçümsenecek bir sonuç kesinlikle değildir.
Bununla birlikte, tüm arkadaşlar iyi biliyorlar ki, bu direniş Kürt halkını yeniden yarattı, diriltti. Bununla ulusal diriliş devrimini yaşadık, serhıldanlar ulusal diriliş devrimini ifade ediyor. Her insan, her kesim, her bölge, köy, kasaba, şehir 90’lı yıllardan bu yana ulusal diriliş devrimini yaparak yeniden doğuş gerçekleştirdi. Kürt insanı ve toplumu bu okulun yürüttüğü savaşın etkisiyle yeni bir ruh, bilinç, yeni bir örgütlülük ve yaşam kazandı; özgürlük ve demokrasi temelinde, iddia, irade ve ısrar temelinde bunları gerçekleştirdi. Yeni özgür Kürt bireyi ve toplumu ortaya çıktı, Kürt gençliği örgütlü, mücadeleci, gelecek yaratan, başı dik ve onurlu bir gençlik haline geldi; Kürt kadını, bin yılların feodal baskısını yırtarak büyük bir özgürlük kuvveti olarak tüm kadınlara öncülük yapacak bir iradeye, bilince ve örgütlülüğe ulaştı. Kürt halkı bugün dünyaya coşku, ruh, bilinç veriyor; halkların coşku, bilinç, mücadele kaynağı oluyor. Bütün bunlar bu okulun yarattığı sonuçlardır, gerillanın yarattığı sonuçlardır. Basit gibi görülebilir, çok sade olabilir, fazla imkanı bulunmayabilir ama bu da bir sistemdir. Bu kadar büyük gelişmeler, değerler ortaya çıkarma, yaratma gücünde olan bir sistemdir. Bunu da anlamak lazım. Var olan sistemi başkalarına bakarak değerlendirmemek gerekiyor. Başka halklar gençlerine daha değişik eğitim sistemleri veriyorlar; üniversiteleri var, fakülteleri, akademileri, harp okulları, her türlü teknik malzemeyle donanmış eğitim yerleri var. Kürt halkının gücü de bu kadardır. Bunun dışında bir eğitim sistemi yok. PKK'nin geliştirdiği eğitim sisteminin ötesinde, dışında henüz Kürdistan'ın hiçbir parçasında, hiçbir yerinde yaratılmış bir eğitim sistemi yoktur. Buna Güney Kürdistan da dahildir. Son üç-beş yılda bazı çabalar gelişiyor; o da darmadağındır, nereye gideceği belli değildir; ne kadar yurtsever, demokrat, sorumlu insan yetiştiriyor henüz sınanmamıştır. Bir de tarihi eski değil; üç-beş yıllıktır. PKK yirmi beş yıldır bu gerilla okuluyla çalışıyor. PKK otuz beş yıldır zaten bir okuldu, hep okul düzeninde var oldu. Önder APO hep bir eğitim gücü oldu, kendini eğiten, çevresini eğiten, hep ışık saçan, bilinç yaratan bir güç oldu. Şimdiye kadar da bunu geliştirdi. Dolayısıyla Kürt halkının gençliğine eğitim verdiği yer burasıdır. Bu okul, gerilla; Kürt gencinin, kızının, oğlunun bilinç kazandığı, ulusal ruh ve kimlik kazandığı, irade ve iddia kazandığı, kendini eğitip özgür-demokratik duruş kazandığı ve örgütlenip mücadele etmeyi öğrendiği yerdir. Dolayısıyla bizim fakültelerimiz de, harp okullarımız da, akademilerimiz de bunlardır.

Gerilla böyle büyük bir eğitim gücüdür, değiştirme gücüdür, insanı yeniden yaratma gücüdür ve sonucuna bakılırsa bu sistem sonuç veriyor, gelişme yaratıyor. Otuz beş yıllık süreçte özgür birey ve toplumu ortaya çıkardı, örgütlü toplumu ortaya çıkardı, inkar ve imha sistemini parçalanma noktasında getirdi, altı bin yıllık devlet gericiliğini temellerinden sarsılır hale getirdi. Şimdi hepsi bunu açıkça ifade ediyorlar, böyle bir mücadeleyle karşı karşıya olduklarını itiraf ediyorlar. Bu bakımdan bu okul düzenini doğru anlamak ve benimsemek, katılmak, var olan fırsat ve imkanları iyi değerlendirerek kendini güçlü bir biçimde eğitmek lazım. Arkadaşlarımız böyle yaklaşmalı ve ele almalıdırlar. Basit görmemeli, sonuç vermez görmemelidirler. Basittir, sadedir, fakat değiştiricidir, eğiticidir, insana ruh, bilinç, irade, cesaret, fedakarlık vericidir. İnsanı özgür ve demokratik temellerde yeniden yaratıcıdır. Gerilla kadar eğitici bir ortam yoktur, gerilla kadar değiştirici, yeniden yaratıcı her hangi bir ortam söz konusu değildir. O bakımdan gerillanın eğitici gücünü anlamak, önemsemek gerekir. Böyle bir ocağın, okulun eğitici, yeniden yaratıcı, geliştirici ortamına kendini tümden katmak, zayıf yaklaşmamak gerekli. Kendini kilitleyip, tıkatıp daraltmamak lazım; tersine, kendini bütünüyle açarak böyle bir ortamdan alınabilecek her şeyin en fazlasını almak üzere katılmak gerekiyor.

Bizim eğitim sistemimizin esası şudur: Herkes katıldığı oranda, kendini kattığı oranda kendini eğitecek, geliştirecektir. Burayı nasıl ki kendiniz inşa ettiniz, kendi kendinizi de eğiteceksiniz. Diğeri destektir, yardımdır. Herkes kendini eğitmekle de sorumludur, sistem herkesin kendisini eğitmesini öngörür. Bu nasıl yapılacak? Katılımcı olacaksınız, çaba harcayacaksınız, kimse hazır beklemeyecek, başka yerde gördüklerinizle burasını kıyaslamayacaksınız. Başka okullar gibi sanmayacaksınız. Buranın özelliklerini, ölçülerini, gerçeğini göreceksiniz, anlamaya çalışacaksınız, kabul edeceksiniz ve bu temelde katılım göstereceksiniz. Kendinizi katacaksınız, çalışacaksınız, çaba harcayacaksınız; düşüncede, davranışta eğitmek için, kişilik ölçü ve özelliklerinizi yeniden yaratmak, içinden çıkılan düzenin kirini, pasını, tortusunu bir tarafa atarak APOCU çizgide yeni bir ruh, bilinç, duruş, davranış zenginliği kazanabilmek için çaba harcayacaksınız; içten, yürekten katılım göstereceksiniz. El birliği edeceksiniz, birbirinize destek vereceksiniz. Bunlar elbette bir çaba gerektirir. Engeller ve zorluklar elbette olur. Bu çabayı göstermek, bu engelleri aşmak, zorlukları yenmek gerekli. Bunu da cesaretle, fedakarlıkla, gerçekleştireceğiniz katılımla siz sağlayacaksınız.

Şunun iyi bilinmesi gerekir ki, gerillaya katılım için atılan adımlar basit adımlar değildir, herkesin atabileceği adımlar değildir. Bu adımları atmak yürek, cesaret, bilinç ister. Bin bir türlü bağı kırmayı ve zorluğu yenmeyi gerektirir. Onun için attığınız her adımda zorluklarla karşılaşacaksınız. Sivil yaşamdan gerilla yaşamına geçmek bir sürü zorluk ve engelle karşılaşmayı getirir. Bu sizi zorlar ama bu doğal bir durumdur. Zorluklarla karşılaştık diye yılmamak, geri adım atmamak gerekir. Bazı arkadaşlar böyle zorlukları yaşamayı sadece kendilerine özgü sanıyorlar, dolayısıyla geri adım atma, kararsızlık gelişiyor. Oysa ki öyle değildir. Zorluk herkes için vardır. Herkes zorlukla karşılaşıyor ve direnerek zorlukları aşıyor, yeniyor. Demek ki, bu zorluklar aşılabilir, yenilebilir zorluklardır. Birçoğu bunu yaptığına göre, isteyen ve bu çabayı harcayan herkes bu zorlukları yenebilir. Onun için de geri adım atıcı olmamak lazım. Şehirden veya köyden çıkıp dağa gelmek; sivil ortamdan çıkıp askeri ortama girmek; bireysel bir yaşam ortamından çıkıp örgütlü bir yaşama girmek; kendi başınalıktan çıkıp bir amaç doğrultusunda mücadele eden militan ortamda yaşamak elbette çok köklü bir değişimi ifade ediyor. Bu ortam çok farklı özellikler taşıyor. O yüzden her şeyin; yaşam alışkanlıkları, yaşam tarzı, düşünce düzeyi, duygu düzeyi, yani bütün kişilik ölçü ve özelliklerinin yeniden oluşmasını gerektiriyor. Var olanın hepsinin değiştirilmesi, atılması, onun yerine yenilerinin konmasını gerektiriyor. Yeniden yaratılmayı, yeniden kişiliği oluşturmayı ifade ediyor. Gerilla eğitim sistemi insanı bu biçimde eğitiyor, yeniden yaratıyor. Bu zor olunur, kolay olmaz. Bu kadar ölçüyü, anlayışı, alışkanlığı değiştirmek, yenmek kolay bir iş değildir; kararlılık gerektirir, iddia gerektirir, irade gerektirir, çaba ister. Mademki dağa çıkma, özgürlük ortamına gelme, gerillaya katılma, gerillalaşma kararı verilmiştir, o zaman bunun gereğini başarıyla yerine getirmek, güçlü bir gerillacı olabilmek, bütün kişilik ölçü ve özelliklerini değiştirmek için aynı kararlılıkla mücadele etme, bu kararlılığı daha da derinleştirerek sürdürmek gerekiyor. Ancak bu biçimde kendimizi eğitebilir, yenileyebilir, güçlü sonuçlar alabiliriz. Eğitim ortamına, eğitim sürecine böyle katılmak önemlidir, gereklidir. İyi düşünün, anlamaya çalışın ama iddia ve kararlılıktan geri adım atmayın. Hata olursa düzeltin, eksiklik gösterirseniz gidermeye çalışın, birbirinize yardımcı olun, birbirinizden öğrenin ama mutlaka öğrenin, öğrenerek kendinizi yaratacağınıza, güçlü bir APOCU militan, HPG savaşçısı, gerilla haline geleceğinize yürekten inanın, kendinize bu konuda güvenin. İradeniz, iddianız büyük olsun, ısrarınız sonsuz olsun; coşkuyla, heyecanla çalışın. O zaman kesinlikle sonuç alacaksınız, kazanacaksınız.

DURAN KALKAN(HEVAL ABBAS)
 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU