GÖÇ, GÖÇ...
GÖÇ, GÖÇ...
0 Yorum
142
13-10-2021

Her halk uyansın, bu güzel bir şey...

Evet, büyük bir savrulmanın, diasporanın yaşandığı bir gerçektir. Kürt halkı da, günümüzde en çok savrulan bir halktır. Bizim kendi hareketimizin bütün zorluklarına rağmen, çok kısa bir süre sonra hicreti, büyük bir dönüş hareketine çevirmemizin de nedeni budur.

Şunun farkındaydık: 12 Eylül faşizmi, Kürt halkına ikinci bir Ermeni katliamıyla, mevcut Kürdistan’dan boşalmayı planlamıştır. Bunu hepinizin bilmesinde, halkımızın bilmesinde büyük yararlar vardır. 12 Eylül, Kürt halkının Kürdistan’dan boşaltılmasını amaçlayan bir faşist darbedir. Ve amansız bir biçimde, onyedinci yılında da bu sürdürülecektir. Buna karşı, çok fazla uzağa gitmeyen bir hicret hareketi düzenledim. Ve ilk andan itibaren, hatta daha çıkmadan da muazzam bir ülkeye dönüşü, yalnız fiziki anlamda değil, düşünce ve duyguda da gerçekleştirdim. İşte buradayım; eğer Kürdistan’da olsaydım bu kadar gelişmeyi, bu büyük dönüş hareketini gerçekleştirebileceğimi sanmıyorum.

Düşüncede büyük dönüş, duygularda büyük dönüş, yurtseverlik duygusunun ve bilincinin gelişmesinde büyük bir dönüş... Ve özellikle onun savaşla bağlantısı, “savaşla dönüş”, benim için olağanüstü önemliydi, çekiciydi. Ve hiç kimsenin duymadığı, düşünmediği ve kendini vermediği kadar kendimi bu çalışmaya verdim.

Her şey kaçırtıcıydı bu yıllarda. Bu yıllar, Ermeni hicretinden çok daha zor bir tehcir, göç ettirme yıllarıydı. Bir Dersim katliamından sonra yaşanan beyaz terörün, hicretin, iskan kanunlarının yüz katı daha üstünde bir mecburi iskan, göç ettirme yıllarıydı. Birçok halk, Rumlar vs. göç ettirildi, bunlardan da daha tehlikeli bir göçettirme hareketiydi. Büyük bir ordu gücüyle ve çok büyük, beyinde ve ruhta bir yabancılaşma geliştirmeyi planlamıştı. Radyo, tv kanallarını da devreye sokarak, inanılmaz bir fiziki, ruhi, düşünsel, politik, kültürel, ekonomik göçettirme dayatıldı. Bu iyi bilinmelidir ve umarım ki düşünürler, biraz da bu konuları şimdi daha sağlıklı yazarlar. Ve bizim özellikle bu göç ettirmeye, köksüzleştirmeye karşı eylemimizin, nasıl müthiş bir direnme olduğunu anlarlar.

Fiziki savrulmayı fazla önemsemiyorum, hatta bazı yönleriyle faydalı da olabilir. Ama şu ruhlardaki çoraklık, benim nazarımda hepinizi o kadar acınacak duruma getiriyor ki, yine bu düşünsel sistemsizlik, dağınıklık, fiziki göçlerden çok daha tehlikeli. Kendi ülkesi konusunda bu kadar duygusuzluk, kendi insan gerçeği karşısında bu kadar dağınıklık, sistemsizlik, benim için akıl almaz büyük öfke kaynağıdır. Ben bu noktada hayvanlar alemine bakıyorum: Onlar bile yuvalarını böyle kolay terketmezler. Ne kurtlar, ne çakallar, ne yılanlar, ne çıyanlar; zor terkederler yuvalarını, ancak öldürürsen alırsın oralardan. Ve bizim halk da yıllardır bu topraklardaydı, atalarının toprakları, etle-tırnak gibi birleştikleri topraklar... Nasıl oldu da bu büyük felaketi gönül rahatlığıyla karşıladılar? Elbette bu bir özel savaş hilesidir. Çok ustaca geliştirilmiş bir göçettirme planıdır.

Görmüyor değilim. Örneğin bir Dersim’in göç ettirilmesinin Dersim katliamı ile bağlantısını, bir Pazarcık-Maraş göçünün Maraş katliamıyla ilişkisini ve en önemlisi de “beyaz terör”ün, özel savaş kurumlarının devreye girişi, benim için netleşmiştir. Ve her il’e, her Kürdistan bölgesine bunun nasıl sistemli, çok ustaca, binbir hileyle ve baskıcı politikalarla dayatıldığını da biliyorum. Buradaki kastım, halkı ucuz suçlamak değildir, ama buna rağmen bu oyun nasıl yutuldu, bu özel savaşın oyununa böyle kendiliğinden, hatta kendinden kaçarcasına nasıl gelindi?

Dikkat edin, halk doğduğu ana topraklarından bu kadar rahatlıkla kaçmaz. Ama bizde, kaçarcasına bir ruhsal, bir düşünsel süreç içine girilmiştir. Kendinden kaçıyor, her şey gözüne bir yılan gibi geliyor, kaçıyor, diken gibi geliyor, kaçıyor... Daha doğrusu psikolojik savaş bu durumu yaratmıştır.

Gidiyor metropole, metropol yetmedi Avrupa, Avrupa yetmedi Moskova, Moskova yetmedi Amerika, London ve sanırım Kuzey kutbu da dense, orada da birinci sırada yer alırız. Bu kadar kaçırtılan bir halk durumuna gelmişiz. Bunun üzerine çok durulması gerekiyor. Bu göçettirme sürecine ilişkin değerlendirmeler çok kısırdır, fazla bilimsel boyutta değildir ve edebiyat da işini bu boyutta yapmamıştır. Yine sanat bu konuda duyarsızdır.

Bütün bunların bilincinde olmakla kalmıyorum. Demin de söylediğim gibi tek başına yönlendirdiğim savaşlar var. İşte, bu savaşlardan en önemlisi “ruhsal dönüş”, “ülkeyi sevme” savaşı, “insanlarımızın değerli olduklarını ispatlama” savaşıdır. Buna benzer olağanüstü çabalar vardır ve bunlar en değme savaşlardan daha önemlidir. Çünkü düşmanın göç ettirmesini düşünürsek buna karşı ortaya çıkan düşünce gücümüz ve benim şu anda heyecan veren kişiliğimin kendisi ortadadır.

Benim varlığım her gün ülkeye çağrıdır, büyük bir ulusal haykırıştır.

Bunu yüzbinler kendileri yapıyor, bunlar büyük savaşlardır.

Cephede on savaş verseydim (ki isyanların çoğunda görülmüştür ve sonuç yenilgi, azmin kırılması, bir daha doğduğuna ve doğacağına da pişman olma, davadan vazgeçme olmuştur), bu sonuçlara ulaşamazdım. Ama şimdi öyle midir? Şimdi benim aldığım tedbirlerle, bütün çabalarımla “bu ülke de güzel olabilir, biz çok güzel yaşayabiliriz...” umudu verilmiştir. Bunun birliği, bunun heyecanı doruk noktasındadır.

İşte, bunlar savaştır. Öyle kendiliğinden olmamıştır.

Ben bazı akıl fukaralarına, duygu fukaralarına bu konudaki gerçeklerin sanıldığı gibi olmadığını söylüyorum. Bütün isyanlara bakın, neden kısa bir süre sonra moralleri o kadar bozulmuştur, neden herkes kaçış haline sinmiştir? Avrupa yaşamı iyiydi ve emperyalizm bu konuda epey tatminkar yaşam koşulları sunmuştu da neden şimdi herkes bunu bırakmak istiyor, “ah vatan!” diyor. Neden daha yüce duygular peşindedir? Bunlar gerçek savaşlardır da ondan. Biz de büyük mesafe almışız.

Ve önemlisi de dağların dondurucu soğuğu ile yakıcı sıcaklığında gerilla, belki cebinde bir kuru soğan-ekmeği olmadığı halde yüzbinlerce orduya direniyor. Bu ruh, bu cesaret nereden verildi?

İşte, en büyük savaş dediğim olay budur. Yüreksizler neden bir türlü anlamak istemiyorlar?

O çok iyi yazar-çizerlere söylüyorum, edebiyat yaptıklarını, şiir yazdıklarını sananlara söylüyorum: Sen nasıl bir şair, nasıl bir yazarsın ki, Afrikalı için yazarsın, dünyanın en sıradan direnişçileri için yazarsın da, kuru ekmeği bile olmayıp da müthiş direnenleri hiç anlamak istemezsin? Bunu artık anlamak gerek! Bunu anlamayanlar Kürtçülük, Kürt yurtseverliği yapamazlar. Bunlar yüreksizdirler ve yüreksizler de ancak zalimlere teslim olurlar ve ancak bu halkın bu duruma gelmesinde rolü olanların kapısında memurluk ararlar.

Ve memurlar ve yüreksizler hiçbir zaman yürekli halk savaşçıları, halk aydınları, halk sanatkarları olamazlar.

Bunu söylerken, kişi ayrımı yapmıyorum, şunu veya bunu teşhir etmek istemiyorum. Bir ulusal kurtuluş gerçekliğinin doğru anlaşılmasını istiyorum. Eğer varsa bazı yetenekleri, onları kendi ülkeleri ve kendi halklarının çıkarlarına, ister PKK eliyle olur, ister PKK’siz olur, doğru sunmalılar. Bunun için önce doğru anlamalılar, doğru bir yüreğe, bir etiğe, morale sahip olmaları gerekir diyorum. Bu, onların ruhunu, bilincini geliştirecektir. Ve bu da kesin ülkeye dönüşü gerçekleştirecek, köksüzlüğü çok sağlam köklere dönüştürecektir.

Umarım ki, şimdi yazarlarımız bir “köksüzler”, bir de “kökleşme” adı altında iki roman yazsınlar. Köksüzlük müthiştir ve her şey koparılırcasına sökülüp atılıyor. Bunun sürecini güzel yazsınlar, çok ciddi bir konu. Hem de teorik incelemesini yapsınlar.

Köylerin yakılması bir köksüzleştirmedir, insanların her düzeyde kaçırtılması bir köksüzleştirmedir.

Ama bir de kökleşme var. Mümkünse bunun da edebiyatını, sanatını yapsınlar. Yeniden kökleşme çok heyecanlı. Beni inanılmaz ölçüde heyecanlandırıyor. Ve büyük tutkularım var. Vatanseverlik varsa bunlarda, bunu neden duymuyorlar?

Kürdistan’ın dağlarına, vadilerine ekilmekten daha değerli bir şey olabilir mi?

Mezopotamya, Zağros vadileri, ilk ekinin, ilk evcilleştirmenin, ilk yuvanın, insan iskanlarının, insan uygarlığının geliştirilmesinin alanları değil miydi? Ve hâlâ bu, bütün insanlara heyecan vermiyor mu? Peki neden bu tarih görülmüyor, neden bu tarihe göre yeniden, Mezopotamya’da, Zağros vadilerindeki bu büyük diriliş öyküsüne katmıyorlar kendilerini? Onun romanını, onun sanatını, heyecanını neden duymuyorlar? Bitmiş tükenmiş Avrupa, metropol varoşlarında neden kendilerini tüketiyorlar? Ve hatta Kürdistan’da bile neden kendilerini kurutuyorlar? Neden yaşam delisi, neden kendi ülkesinin hastasını ve açık zindanını yaşıyorlar diye soruyorum! Ve bu yakışmaz diyorum.

İşte, burada benim kazandığım savaşlar var. Çok rahatım, çok heyecanlıyım ve bu beni muazzam sürüklüyor, bana her şeyi düşündürtüyor ve bana her şeyi başartıyor. Başarmak istiyorsanız, işte bu “kökleşme işçileri” gibi bilim proleterleri olun, büyük heyecan duyun. Arkası çorap söküğü gibi gelir, enerjisi gelir, usta savaşçılığı gelir, -gelir ve her gün yeni bir icat yaparsınız. Ve yenilgi de olmaz.

Benim büyüklüğüm şurada: Ben savrulmaya karşı büyük direndim; ruhta direndim, öyle kaba silahla direnmedim. Düşüncede direndim, kişilikte direndim. Bu çok önemlidir, buna benzer süreçleri hatırlıyalım: Direnç ruhta, moralde, düşüncede ve özellikle (dar bir çerçevede de olsa) örgütlenmede ne kadar şiddetle savunulursa; büyük bir karşı koyma hareketine, kendini yeniden düzenlemeye ve yeni bir topluma yol açar. Biz tam da bu süreçteyiz. Aslında bunun gelişimini iyi incelemek gerekiyor. Bu nedenle aydınlara, yazarlara, bilim adamlarına söyleyeceğim; artık bu diasporayı, büyük altüst oluşu, savrulmayı mutlaka incelemelidirler. İşler öyle gazetelerde yazıldığı gibi değil, öyle sandığınız gibi de değil, çok derin, çok tehlikeli ve çok amansızca yapılmaktadır. Teslim olmamış, muhtemelen yurtsever olabilecek her bir köylünün katledilmesi, korkunç bir olay! O faili meçhul denilen olaylar... Alıyorlar insanları, çok vahşice katlediyorlar. Şimdi bunların hikayesini kim yazacak? Binlercesi böyle katledildi. Bunların hiçbirisinin örgütü filan yok, PKK’yle ilişkili de değiller. Özel savaşçılar, kontralar diyor ki, “Bu, yakında onların safına gider.” Teslim alamamış, çözememiş oldukları için, “potansiyel tehlikedir” diyor ve kökünü kurutuyor. Bu süreci kimse incelemedi.

Yalnız işte, “şu kadar cinayet var, faili meçhuller nerede..?” deyip yetiniyorlar. Bu bir şey değil! Faili meçhuller mezarda da olsa, sana da verilse, bu hiçbir şey ifade etmez. Bunlar nasıl içeri alındı, kimleri hangi amaçla aldılar, nasıl vahşice işkenceler uygulandı? Burası çok önemli, bunun peşine düşmek gerekir.

Ben, bazılarının, insan hakları ve barış arayıcılarının çabalarını yetersiz buluyorum. Ve birçok şeyi de gizliyorlar. Hatta bazıları hakkında kuşkuluyum. Asıl suçluyu, onların asıl niyetini, devletle bağlantısını, vahşi yüzlerini, yol açtıkları müthiş insanlık dışı acıları dile getirmiyorlar. Takmışlar bir at gözlüğünü veya bir gerçeği göstermez dürbünü; uzağı daha uzak gösterir, yakını daha anlaşılmaz yakına getirir ve gerçek görüntüyü siler. Böyle araştırmacılar var. Bu olup bitenleri görmek zor değil. Yıkılan köyler, fazla dürbüne, araştırmaya ihtiyaç göstermez. Bu insanların acılarını, yüzüne bakarsan anında anlarsın. Kalemle, bilmem neyle tırmıklıyor da gerçekleri bulacakmış, bu utanmazlıktır. Bu dehşeti iliklerine kadar hissetmeyenler, insan hakları savunucuları, barış arayıcıları olamazlar. Türkiye’de bu konuda çok sığ bir durum var, aşılması gerekir. Bu da yetmez, bu insanların bir de dönüşüne ilgi duymak gerekiyor.

Kendimi ahım-şahım ele almıyorum, ama bu yıllara iyi dayandım, ruhumu satmadım. Benim büyüklüğüm burada. İğne ucu kadar imkanlar elime geçtiğinde, direniş için, düşüncede ve pratikte değerlendirdim. Bazı hayırlı şeyler ortaya çıktı. Bu anlaşılsın veya bundan herkes yararlansın, bu da yeter. Bunun yapılması gerekiyor. Bu halkın güzel bazı değerleri bir daha gözükmemecesine yerin dibinde gömülmüştür. Düşman boşuna “elli yıldır mezara gömdük, üzerini de betonladık” dememiştir. Bu, doğru bir değerlendirmedir.

Ben o mezarı deldim. Nasıl?

O da aydınların, yazarların, edebiyatçıların işidir, araştırsınlar. Ben şimdi yaşıyorum. Kürt adına yaşıyorum, Kürt özgürlüğü adına, Kürdistan halklarının özgürlüğü adına yaşıyorum. Ermeni’yi de, Asur'u da mezardan çıkarmak istiyorum, -ne kadar kültür varsa hepsini mezardan çıkarmak istiyorum. Bundan büyük heyecan ve kıvanç duyuyorum. İşte, bunu araştırmak lazım. Bunlar az mı önemli savaşlardır? Hangi zalimler bunları, bu mezarlaşmayı ve bu betonlaşmayı yaptılar? Bunu neden yazmayacaksınız?

Ve en önemlisi, bu nasıl çatlattırıldı? Düşünün, elli yıldır kendi deyişleridir, “beton bir mezarın içindesiniz.” Döve döve o betonu çatlatıyorsun ve bir filiz gibi boy atıyorsun. Halklar için, onların kültürleri için bundan daha heyecan verici bir şey düşünülebilir mi? Gerçekçi bir yazarımızın yüreğine bak, bilincine bak, bunun tanımını bile yapamıyor. Bu büyük bir zavallılıktır. Gerçekleşen önemlidir. Bir halkın ne kadar ince ağrılı da olsa kendi sesini tekrar ortaya çıkarması, “ben varım” demesi heyecan vericidir. Nitekim bazıları “Ermenileri de, Asurluları da uyandırdın” diyor.

Her halk uyansın, bu güzel bir şey.

Her kültür gelişsin, bu da güzel bir şey.

O dar milliyetçilikler ayrı bir sorun, ayrı bir bela. Onların üstesinden gelinebilir, ama gelişen insanlık, gelişen kültürler, yaşamın ta kendisidir. Bunu görüp, heyecanlanmamak mümkün mü? Savaşın, halk savaşının özü de böyle olursa sürükleyicidir ve yaratıcıdır, dolayısıyla başarılı sonuçlara götürebilir.

Yani bir anlamda kitapların özünü yaşıyorum gibi bir noktadayım. Eskiden çok ihtiyaç duyardım, gözüme her kestirdiğimi okurdum. Şimdi ilgi düzeyim zayıflamış. Zayıflaması, düşünceye ihtiyaç duyulmamasından dolayı değil. Şiddetle düşünüyorum. Kitaplar artık bana dar geliyor. Kitapların satırlarına düşüncemi sıkıştırmak beni sıkıyor. Tam tersine kafamda bir patlama var. Felsefi, moral, bütün toplumu ve doğayı ilgilendiren konularda düşünebiliyorum ve bu beni idare edebiliyor. Bu açıdan kitaplara fazla ilgi duymuyorum. Bir yerde yaşadığımı tekrar kitaplardan öğrenmenin fazla gereği yok. Daha çok, kitaplar yaşanılanı nasıl doğruluyor gibi incelemelerim oluyor. Ama yine de mütevazice okuyorum. Ama özellikle Kürt aydınlarına önerim, yaşanılanı görerek kitapları okurlarsa, daha çarpıcı sonuçlara ve muazzam bir aydınlanmaya ulaşacaklardır. Yalnız kitaplarda gerçeği aramak yetmiyor. Yaşanılanda da gerçeği aramak imkan dahiline girmiştir. Teorik birikimlerini yaşananı değerlendirme ile birleştirirlerse, gerçek bir aydın düşüncesine yol açabilirler.

HALKLAR ÖNDERİ

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

GÖÇ, GÖÇ...

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

TANRI VE TANRIÇA ARASINDAKİ SAVAŞ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?