15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!
15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!
0 Yorum
1070
15-08-2021

Her toplum yaratılmış bir destanın ürünüdür! Onun düşünce ve duygu dünyasını, yer yüzü ailesi içerisindeki karakter özelliklerini, dahası onun tarihini, bütün bir geleceğini ve kaderini belirleyen bu destanlardır. 

Her halk kendi kahramanlık öyküleri yada efsaneleri kadardır. Ona kimlik kazandıran onun bu mitolojik söylenceleridir! Toplumlar adeta varlığının mayasına dönüşen böylesi mitsel anlatıların kahramanları ile  kendilerini yaratırlar. O kahramanın ruhuna, onun duruşuna ve maneviyatına bürünürler. İşte yeni Kürdistan çağınında toplum kurucu efsanesi "Şanlı 15 Ağustos Atılımı" olmaktadır. Babil yaradılış destanı Enûma Elîş'ten çok daha çarpıcı ve etkilyeicidir. Bir destan kendi kahramanı ve o kahramanın halklaşma düzeyi ile değerlendirilir. Ona anlamını ve özünü veren budur! 

15 Ağustos destanının kahraman kişiliği olan Egit arkadaş Kürdistan Özgürlük Devriminin en keskin zafer kılıcı ama aynı zamanda Kürdistan halkının kalbidir! Onun yüreğine sinmiş, nefesine ve nabız atışlarına dönüşmüştür. Bir yiğitlik ve kahramanlık imgesi olduğu kadar, bir sevgi ve içtenlik modelidirde. Egit  arkadaş kendisi ile özdeşleşen, daha doğru bir tanımla kişiliği ile  sembolleşen o fotoğraf karesine bürünmüş, oradaki her ayrıntı Egit karakterini ve onun gerçek yaşam öyküsünü toplumun hafızasına kazımıştır. Mesela "terevzan" dediğimiz siyah ayakkabısı, Kürdistan’ın o yoksul köylüsünü, ezilen ve sömürülen Kürt halkını betimlemiştir. Palaskası, silahı ve damalı gömleği Ağrı isyanının tarihsel kahramanlarını, Reşoyê Silo, Biro Heskê Telli, Koçgiri direnişinin lideri Alişêr'in tasfirini vermiştir. Uzun haki parkası ise dönemin devrimci kimliği ile bütünleşmiş, devrimciliğin bayrağına dönüşmüş bir semboldür. Onun şalvarının üzerine çekip diz altına kadar getirdiği çorabı halkımızın kültüründe atikliği, kararlılığı, cesareti ve eylemci yapısını simgelemiştir. "Paçaları Sıvama" halk deyiminin pratik bir uygulamasıdır. 

Egit heval insanlık tarihinin en korkunç sömürü ve işgal gerçekliğine sahip ülkesinin kurtuluş savaşına girişen bir militan portresinin bütün özelliklerini sergilemiştir. Özcesi Egit Heval o resimdeki her karesi ve inceliği ile halkının görsel bir hikayesi, onun romanı yada yaşam öyküsü gibidir. Onun gerçekliğine devrimci bir ideolojiyi ve kurtuluş silahını giydirip, ona adeta özgürlüğün yol haritasını sunmuştur. Egit arkadaşın hem Helve Kampındaki duruşu, tutkulu sorumluluk bilinci ve Botan'daki gerillacılık yaşamıda bu resmini tamamlayacak anekdotlarla doludur. Amacına derin bir ideolojik bilinç, düşmana duyduğu tarihsel kin ve sarsılmaz bir zafer iradesi ile yönelmiştir. Yaratılacağı tarihin farkındadır. Zamanın ve anın bir süvarisi gibidir. Zamanın kavrayışı ve duygusu O'nda çok belirgindir. Çok derin bir öngörü ve sezgiye sahiptir. Bütün davranışları, değerlendirmeleri ve duruşu bunu somutlaştıracak örneklerle doludur .Bütün bu süreçlerde büyük bir farkındalık ile  üstlendiği rol ve misyon, yine Botan'da halk ile kurduğu iletişim, sağladığı samimiyet, geliştirdiği sıcaklık O'nu böyle onurlu bir diriliş tarihinin kahramanı haline getiren temel yanlardır. 

Birileri, bu tarihin yaratıcı kişiliğini yada 15 Ağustos diriliş destanını anlamak istiyor ise Egit hevalin devrimci mücadelesinin her anına dair tuttuğu notlara, raporlara ve geliştirdiği yazışmalara bakmalıdır. Her anı, atılan her adımı, yaptığı her çalışmayı, yüklendiği her sorumluluğu, daha da ötesi sarf ettiği her sözcüğü bunun farkındalığı, öngörüsü, bilinci ve ciddiyetiyledir. Kendisinin ağır yaralı bir şekilde kurtulduğu olay da Kemal PİR yakalanmıştır. O Kemal'lerin eylemini ve Şehadet gerçekliğini en derin hisseden ve yaşayan arkadaşların başından gelmektedir. Mesajı doğru algılamış, silahlı mücadele konusunda kendisini kararlaştırmış ve bir savaş iradesi haline getirmiştir. 

Hiç kuşku yok ki Egit gerçekliğini en iyi tanımlayan ve en derin hisseden Önder APO’dur! Heval Egit'in şehadeti karşısında en büyük öfkeyi, en derin duyguyu taşıyan Önder APO'dur. Uzun zaman onun şehadet haberini kabullenememiş ve bu kadar erken şehit düşmesine hep hayıflanmıştır. Haberini şu sözlerle paylaşmıştır! ”Kahramalık sıfatını en çok hak eden ve halkımızın çağdaş kılıcı olduğunu belirttiğimiz yiğit önderimizi, Egit'imizi, fiziki olarak yitirdiğimiz doğrudur! (...) Bu kahramanın anısı önünde büyük bir saygı ve sevgiyle eğiliyor; O'na olan vefa borcumuzu ancak, uğrunda büyük savaş yürüttüğü tüm halkımızı bir kurtuluş ordusu içinde örgütleme ve savaştırma görevini gerçekleştirerek yerine getirebileceğimizi biliyoruz. Egit yoldaş! Evet, O’nu tanımak ve anlamak gerekir. Egit yoldaş şirin, Egit yoldaş cesur, Egit yoldaş fedakar insan! Bu can yoldaşı anmak ve aramak gerekir. Hele hele günümüzde, tarihin o utanılası mirasını hala boynunda ve ayağında bir zincir gibi taşıyan halkımızın o katlanılmaz yaşam tablosu gözler önündeyken, böylesi bir kişilikle tanışmak, O'nun oluşturduğu akımın içinde yer almak, O'nun yoldaşı olmak ve büyüklüğüne erişmek, nefes alıp vermek gibi bir zorunluluktur...”

Bu satırlar Kürdistan diriliş efsanesinin iki temel gücünü bize veriyor. Önderlik O'nu bir özgürlük kılıcı olarak tanımlıyor. Önderlik düşüncesinin pratik, politik silahıdır O.. Şehadetine verdiği karşılık daha büyük bir hamle, daha ileri bir sıçrama ve daha görkemli bir çıkıştır. Bu da Kürdistan Özgürlük Ordusu ARGK'nin kuruluş kararıdır. Önderlik diyalektiğinde şehide getirilen en temel tanım budur! 

Haki Karer'in şehadeti bir partileşme gerekçesi yapılmış ve PKK kurulmuştur. Kemal, Hayri ve Mazlum'ların şehadetleri ülkeye dönüş ve silahlı mücadeleyi başlatmanın bir talimatı olarak ele alınmıştır. Yine Egit hevalin şehadeti yenilmez gerilla ordulaşmasına gitmenin vazgeçilmez bir emri olarak kabul edilmiştir. PKK'de mücadele diyalektiği, onun bilinci ve duygusu budur. Şehit her zaman amaca varmak için kıyametler koparılacak en temel nedendir. 

15 Ağustos atılımının siyasal, politik ve toplumsal anlamını hareketin tüm kurumsal yapıları ve sorumlu öncüleri değerlendirdi, dile getirdi. Ne kadar dile getirilirse de az kaldığı açıktır. 15 Ağustos diriliş hamlesinin bilincine varan bir kadro gerçekliğini yada bir halkın direniş savaşını hiç bir güç durduramaz! 15 Ağustos için neden ısrarla diriliş hamlesi denmektedir? Ağrı dağına “Muhayyel Kurdîstan Burada Meftundur“ manşetini attıranlar, 15 Ağustos destanı karşısında mefta haline gelmiş ve defalarca yenilmişlerdir. “Birkaç çapulcu“,"eşkıya" ve “baldırı çıplak" diyerek olayı itibarsız kılmaya çalışanlar, Apocu militanlığın fedai savaşı karşısında 40 yıldır büyük bir hezimeti yaşamaktadırlar. Bölge devletlerini, dünyanın en büyük ordularını tehdit eden Osmanlı kibri yerle yeksan olmuştur.  Garê, Avaşîn, Zap ve Metîna alanlarında çakılıp kalmış, tam bir savaş sendromunu yaşamaktadırlar. Kürdistan halkı dünyanın en örgütlü, en politik ve mücadeleci halkı olarak tanınmıştır. 9 gerilla ile başlayan silahlı mücadele atılımı yüzbinlere varan bir savaş gücü ile ifade edilmektedir. Ortadoğu’nun en etkili politik ve askeri gücü olarak kabul edilmiştir! Bölgedeki devlet ordularının tek silah sıkmadan teslim olduğu DAİŞ gibi dünyanın en tehlikeli askeri gücünü tarihten silmiştir! Dünyada bir devleti olmadığı halde halkımız, devletleri olanlardan çok daha fazla örgütlüdür ve güçlüdür! Kendi ulusal demokratik kurumsallaşmalarını her alanda geliştirmiş, yenilmez bir savunma gücünü açığa çıkarmıştır. Ne kadar dile getirsekte bu destanın yarattığı  kazanımları anlatamayacağımız açıktır. 15 Ağustos direniş ve mücadele ruhu halkımıza karşı geliştirilmiş binlerce katliam ve soykırıma karşıda bir intikam hareketi olarak rolünü oynamış, aynı zamanda Kürdistan şehitlerinin özlemlerinin sözcülüğünü yapmış, Kürdistan özgürlük ve kurtuluş umudunu gerçek kılmıştır.

15 Ağustos atımının 37. yılını bütün benliğim, ruhum ve varlığım ile selamlıyorum!15 Ağustos yüz yılının bir bireyi, hele ki bu şanlı miladın tutkulu bir takipçisi olmanın daha da ötesi, onunla kimlik ve kişilik kazanmanın tarifsiz gururunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Bu duygular ile Kürdistan Özgürlük ve Kurtuluş Sembolü, bir destan kahramanı olan Şehit Egit şahsında bütün Kürdistan şehitlerini minnetle anıyor, şehitleri ve bütün bu özgürlük değerlerini yaratan, yeni bir demokratik uygarlık çağını bize bahşeden Önder APO'yu, onun öğretilerinin vefalı bir öğrencisi olma sözü ile selamlıyorum!

 

OSMAN SEBRΠ

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Pismamo
15-08-2021
Emeğinize, Yüreğinize sağlık Mamoste

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

GÖÇ, GÖÇ...

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

TANRI VE TANRIÇA ARASINDAKİ SAVAŞ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?