ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)
ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)
0 Yorum
85
24-11-2021

ABD, ENKS eliyle Rojava Devrimi’ni tasfiye etmek istiyor;
Şimdi ABD bunları Rojava Devrimi’nin ortağı yapmak istiyor. Hatta hakimi haline getirmek istiyor. Çünkü Rojava Devrimi’nin en önemli gücü onun ideolojik siyasal yapılanmasıdır. Bu ideolojik siyasal yapılanma dağıtılıp bir iktidar bölüşmesi haline getirilirse Rojava devrimcileri kaybeder. Bir iktidar bölüşmesi, Rojava Devrimi’nin karakteri, doğası değildir. Onu güç yapacak etken değildir. Onu güç yapacak esas etken iktidarın olmamasıdır. İktidar dışı toplumsal yapılanmaya, demokratik yapılanmaya dayanan bir devrim olmasıdır. Bunu bıraktığı an, yüzde 50 değil, yüzde 60-70 bile Rojava devrimcilerinin elinde olsa ENKS gibi iktidarcı, sömürücü güçlerin hakim olacağı bir siyasal, toplumsal ve ekonomik sistem ortaya çıkacaktır. Şimdi ABD, ENKS eliyle bunu gerçekleştirip devrimi tasfiye etmek istemektedir. 

Kuşkusuz Rojava devrimcileri, Rojavalı Kürtler, Kürtler arası birlik kurarak ENKS gibi örgütlerin Türk devletinin politikasının parçası olmasını engellemeye çalışıyorlar. Birliklerini yaratarak saldırılara karşı kendilerini güçlendirmek istiyorlar. Ama ENKS’nin, KDP’nin dayattığı, ABD’nin istediği sistem ise Kürtlerin birliği temelinde işgale karşı mücadele etme, demokratik bir Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye ortaya çıkarma değildir. Burada Kürtlerin birliği amaçlanmıyor. Aksine işbirlikçi ve demokratik olmayan Kürt’ün bu devrimi çalmasını, devrimi tasfiye etmesini, bu devrimin hakim olduğu topraklarda kendilerini iktidar yapmasını hedefliyor. Böylece halk üzerinde zulüm ve baskı aracı haline gelecek bir siyasi proje, Rojava devrimcilerinin önüne konmak istenmektedir. 

Tabii ki Kürtler arası birlik olsa iyidir. Kürtler, Türk devletini bırakıp işgalcilere karşı tutum alsa, mevcut demokratik sistemin parçası olarak Rojava’da yer alsa iyidir. Ama onların istediği demokratik bir Rojava’da özgürce örgütlenmek, siyaset yapmak, demokratik bir ülkenin ve toplumun, siyasetin, siyasal yapılanmasının parçası olmak değil, ele geçirmektir. Rojava ve Kuzey Doğu Suriye’deki demokratik sistem ve kazanımlar bize teslim edilsin, deniliyor. Rojava’da oluşan demokratik sistem tasfiye edilsin deniliyor. Halkın güç olduğu demokratik sistem, yönetim tasfiye edilerek iktidarcı bir sistem kurulsun, yukarda da bu iktidar belirli kesimler tarafından paylaşılsın, yaklaşımı içindedirler. Yani devrimi tasfiye etme, devrimi sömürücü, iktidarcı kesimlere teslim etme dayatması yapılmaktadır. Kadın Özgürlükçü Ekolojik Toplum Paradigması’na dayalı Demokratik Konfederalist sistem, Demokratik Özerklik  ortadan kaldırılmak isteniyor. Sadece Kürt toplumu üzerinde ağalık yapılacak, egemenlik kurulacak iktidarcı bir sistem hedefleniyor.

Öte yandan ENKS denen kesimler Türk işgaline de karşı değiller. Türk işgalinin ortadan kaldırılması, Türk devletinin politikalarına tutum alınması gibi yaklaşımları yok. Çünkü; KDP’nin Türk devletine karşı tutumu yok. Rojava Devrimi’nin tasfiye edilmesinde ABD, Türkiye ve KDP ortaklık yapmaktadır. Amaçlanan; ENKS içindeki Kürt gruplarının sistem içine nasıl dahil edileceği değildir. Orada Önder Apo çizgisindeki Rojava devrimcileri nasıl tasfiye edilecek, bu tartışılıyor. Zaten ABD de Türkiye’ye söz vermiş; ben oradaki bütün PKK etkisini tasfiye edeceğim, ortadan kaldıracağım, senin kabul edeceğin Kürt oluşumu yaratacağım, demiş. Tabii Türk devleti işbirlikçi Kürt’e de karşı. Orada eğer devrimci demokratik Kürt oluşumu tasfiye edilirse bu sadece Rojava’da değil, bütün Kürdistan’da, bütün parçalarda Kürtleri zayıflatacak ve Rojava’daki bu kazanım, yaratılan devrim sonunda boğulacaktır. Çünkü; Kürtlerin en demokratik devrimci gücü tasfiye edildiğinde Kürtlerin en temel ve dinamik güç kaynağı ortadan kalkmış olacaktır. Kürtlerin güç kaynağı ortadan kaldırıldığında, Rojava Devrimi de tasfiye edilecektir, Başûr’daki oluşan statü de ortadan kalkacaktır. Kürtlerin özgürlük mücadelesi ve kazanımları bir bütün olarak tasfiyeyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu açıdan şu anda Rojava’da ENKS’yle yapılan görüşmeler bir yönüyle devrimci güçlerle Rojava Devrimi’ni tasfiye etmek isteyen güçler arasındaki bir mücadeleyi de ifade ediyor. Devrimci demokratik güçler ENKS’yi demokratik sistem içine çekmek, burada özgür ve demokratik siyaset yapmalarını, demokratik sistemin parçası haline gelmelerini sağlayarak Türk devletinin işbirliğinden, ihanetinden kurtarmaya çalışmaktadır. Onlar ise bir Kürt birliği yaratma, oradaki demokratik sistemi koruma, demokratik sistem içinde yer alma değil de bu demokratik sistemi tümden tasfiye etmek ve ele geçirmek isteyen bir anlayışla ve yaklaşımla hareket etmektedirler. Eğer ENKS’nin gerçekten demokratik sistem içinde yer alması, Kürt birliği içinde yer alması istenseydi KDP Başûr’la Rojava sınırlarını kapatmaz, aynı Türk devletinin asker yığması gibi Rojava’nın bütün sınırlarına asker yığmazdı! KDP, sınırı kapatarak ve asker yığarak Rojava devrimcileri üzerinde siyasal baskı yapmaktadır. Rojava devrimcilerini teslim almak, kendi isteklerini kabul ettirmek için böyle bir kuşatma yapmaktadır. Nasıl ki Mexmûr kuşatılarak teslim alınmak isteniyorsa, benzer biçimde Rojava da kuşatılarak teslim alınmak istenmektedir.

Rojava devrimci güçleri samimi bir şekilde Kürtlerin birliğine dayalı demokratik bir Kuzey-Doğu Suriye, demokratik bir Rojavayê Kurdistan yaratmak istemektedirler. Bütün Kürt siyasi eğilimlerin, düşüncelerin Rojava’da özgürce çalışıp siyaset yapması önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Yine belli düzeyde bu güçlere imkanlar, fırsatlar sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak KDP’nin ve ENKS’nin yaklaşımı, Türk devletinin baskıları, ABD’nin devrimi tasfiye etme yaklaşımları Rojava’daki bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı konusunda olumsuz etkiler yapmaktadır. Hatta öyle ki, yapılan açıklamada Barzani’ye teşekkür edilirken, 20 yıl Rojava Kürtlerini eğiten ve devrimin gerçekleşmesinde büyük etkisi bulunan Önder Apo’nun ismi anılmak istenmiyor. Rojava’daki devrim, oradaki bütün kazanımlar Önder Apo çizgisiyle, Önder Apo’nun yarattığı halk ve militan gerçekliğiyle ortaya çıktığı halde Rojava’da devrim yoktur diyen, yıllardır Rojava Devrimi’ni tasfiye etmek isteyen Mesut Barzani’ye, KDP’ye teşekkür edilecek ama Önder Apo’nun ismi zikredilmeyecek, bu devrime en büyük desteği veren PKK etkisi de orada tümden tasfiye edilecek! Böyle bir şey olabilir mi? Bunu hangi vicdan, ahlak, zihniyet kabul eder, hangi hakkaniyet ölçüsü buna evet diyebilir. Bu yönüyle Rojava’daki yapılan görüşmelerin hala belli sıkıntıları aşmadığı anlaşılmaktadır. Kuşkusuz Rojava’daki devrimci demokratik güçler bu sıkıntıları aşmaya, Türk devletinin, dış güçlerin istediği biçimde değil de halkın istediği biçimde bir demokratik birlik, demokratik siyasal yapılanma ve ülke yaratmaya çalışmaktadırlar. 

Rusya’da yapılan anlaşma tüm kesimlere verilmiş bir mesajdır;
ABD’nin, KDP’nin, TC’nin, Rojava devrimcilerinin Kürtler arası birlik zihniyeti ve yaklaşımını istismar edip sömürerek Rojava Devrimi’ni tasfiye etme, devrimcilerin etkisini kırma politikası yürütmesi karşısında Rusya da bir hamle yapmıştır. Türkiye, ABD ve KDP’nin düşündüklerinin kendi siyasal anlayışına zarar vereceğini düşünerek MSD’yle HİP-Halkın İradesi Partisi arasında ittifak yapılmasını sağlamıştır. Bunu da Rojava devrimcilerinin, Kuzey-Doğu Suriye halklarının üçüncü çizgi dedikleri çizginin pratikleşmesi doğrultusunda bir adım olarak görmek gerekiyor. Rusya’da gerçekleşen protokole dikkat edilirse Kuzey-Doğu Suriye’deki sistemi çok net olmasa da kabul eden bir anlayış vardır. Yine Suriye’nin demokratikleşmesini ifade edebilecek maddeler vardır. Bu yönüyle Rojava devrimcilerinin baştan beri biz Suriye içinde, Suriye’nin demokratikleşmesi ve Rojava’nın, Kuzey-Doğu Suriye’nin özerkliğinin tanınması temelinde bir çözüm istiyoruz, anlayışına yakın bir protokol ortaya çıkmıştır. Bunu da Suriye genelindeki siyasal mücadelenin, Kuzey-Doğu Suriye ve Rojava’daki siyasal mücadelenin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Rojava devrimcileri tabii ki kendi demokratik sistemlerini, kendi devrimci demokratik kurumlarını kabul edebilecek en yakın çözümü tercih edeceklerdir. 

Şu anda Kuzey-Doğu Suriye halklarının, Rojava devrimcilerinin ortaya koydukları proje dışında üzerinde uzlaşılacak başka bir proje yoktur. Ne çetelerin ne Suriye’nin ne de ENKS’nin ve Türkiye’nin projesi üzerinde uzlaşma sağlanabilir. Bu kesimlerin düşündükleri Suriye’ye, Suriye’nin büyük çoğunluğu karşı çıkar, kabul etmez. Nitekim kabul edilmemektedir. Ama Rojava devrimcilerinin, Kuzey-Doğu Suriye halklarının ortaya koyduğu çözüm, üzerinde uzlaşılacak çözümdür. Mevcut rejimle de bu proje etrafında bir uzlaşma sağlanabilir. Suriye’nin çeteler dışındaki, ister siyasi İslamcı olsun, ister İslami olmayan muhalif kesimler olsun, üzerinde uzlaşabilecekleri proje Rojava devrimcilerinin ortaya koydukları Demokratik Suriye Projesidir. Yine Suriye’deki Aleviler, Rojava devrimcilerinin projesiyle rahatlıkla uzlaşma gerçekleştirebilirler. Dürziler rahatlıkla böyle bir projeyi destekleyebilirler, bunun parçası olabilirler. Zaten Demokratik Ulus anlayışı olduğu için, farklı inançları, etnik toplulukları içinde taşıdığı için şu anda Kuzey-Doğu Suriye’de Arap-Kürt ittifakı vardır. Yine Müslüman Araplar ve Müslüman Kürtlerle Hristiyan Süryanilerin ve Ermenilerin ittifakı vardır. Demokratik Ulus anlayışı temelinde dincilik, mezhepçilik, milliyetçilik bir tarafa bırakılmış, bütün farklı etnik topluluklar ve inançlar demokratik sistemde buluşmuşlardır. Hepsi kendi kültürüyle, kimliğiyle, inancıyla yaşayabileceği bir demokratik sistem ortaya çıkarmıştır. Bu, tabii ki Suriye’nin şekillenmesinde en temel model olacaktır. 

Bu yönüyle Rusya’da yapılan anlaşma bütün kesimlere verilmiş bir mesajdır. Suriye’de, demokratik Suriye isteyen muhaliflere de, rejime de, Kürtlere de verilmiş mesajdır. Kuzey-Doğu Suriye’deki Araplara verilmiş mesajdır. Yani herkes kendisini böyle bir protokolde bulabilir, denmiştir. Kuşkusuz o protokolün birçok maddesi müzakere konusudur. Tartışmayla ve müzakereyle netleşecektir. Ama ilkesel yaklaşım olarak o maddeler çerçevesinde uzlaşmalar ortaya çıkabilir. Yani uzlaşmaları sağlayacak ifadeler, maddeler bulunmaktadır. Bu yönüyle onu da Suriye’deki siyasal mücadelede önemli bir adım, önemli bir hamle olarak değerlendirmek gerekecektir. Suriye’de zaten siyasal mücadele sürmektedir. ABD de, Rusya da vardır. Zaman zaman alanda gerilim çıkmaktadır. Şu açıktır; ABD orada asker bulundurmakla hem Suriye siyasetinde etkili olmak hem Kürtler üzerindeki etkisini sürdürmek hem Başûrê Kurdistan üzerindeki etkisini artırmak hem de Irak’taki güçlerle birlikte Irak siyasetinde askeri güç dengelerinde etkili olmak istiyor. Bu yönüyle Kuzey-Doğu Suriye’nin doğu kesimlerinde ABD’nin askerlerinin bulunmasını sadece oradaki petrollerle izah etmek bu gerçeği görmemek olur. O sadece ABD’nin politikalarını, amaçlarını gizlemek için ortaya attığı bir gerekçe olarak görülmelidir.

KDP Irak’ı sınıra çağırarak Irak ve PKK’yi karşı karşıya getirmeyi amaçlıyordu;
Irak üzerindeki siyasal mücadele de yoğunlaşmış durumdadır. Irak’ta da siyasal bir kriz vardır. Birçok gücün müdahalesi ve istikrarsızlık vardır. Toplumun rahatsızlıkları üst seviyededir. Yine DAİŞ Irak’ta varlığını, etkinliğini sürdürmektedir. Tüm bunlar, Irak’taki siyasal ve askeri mücadelenin uzun süreceğini göstermektedir. Bazı yerlerde askerlerini çekmesi ABD’nin Irak üzerindeki etkisinin azaldığı, azalacağı anlamına gelmiyor. Artık tekniğin gelişmesiyle birlikte askere eskisi gibi fazla ihtiyaç duymamaktadır. Eskiden beş bin askerin yapacağı işi şimdi iki bin asker yapmaktadır. Bu yönüyle ABD şuradan buradan askerini çekti, derken yeni savaş tarzının, savaşta teknik etkeninin, insan unsurunun eskisinden daha az kullanılması gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Zaten belli güçlerini de Başûrê Kurdistan’daki üslerine çekmiştir. Buradaki askeri güçleri, her an her yere müdahale edecek düzeydedir.

İran da Irak üzerindeki etkisini sürdürmek istemektedir. Şii nüfus üzerinde etkisi vardır. Bu tarihsel bir ilişkidir. Bu açıdan bu ilişkinin, bu etkenin mevcut İran’daki iktidardan bağımsız olarak da var olduğu ve olacağı açıktır. Öte yandan Sünniler de Irak’ta bir güçtür. Tarih boyu hep etkin olmuştur. Bu bakımdan Sünnilerin Irak siyasetinde etkisiz kılınmaları mümkün değildir. Dolayısıyla Sünnilerin siyasal sistemin içinde yer almasıyla istikrar sağlanabilir. Sünnilerin dışlandığı bir siyasal sistemi hakim kılmak mümkün değildir. Öte yandan Türkiye Irak üzerinde etki yapmak istiyor. Hem ABD hem KDP ilişkilerini kullanarak Irak siyaseti üzerinde baskı kuruyor. Bu, Türkiye’nin gücüyle de açıklanamaz. ABD desteği ve KDP ilişkisi olmadan Türkiye’nin Irak’ta, Başûrê Kurdistan’da fazla etkili olması söz konusu olamaz. 

KDP de ABD ve Türkiye ilişkisinden, Irak’taki hükümetin zayıflığından yararlanarak Irak’a sürekli şantaj yapmaktadır. Şantaj yaparak kendi isteklerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şengal konusunda böyle bir yoğun baskısı vardır. Irak üzerinde baskı yaparak Şengal’in kendi istediği biçimde şekillendirilmesini, Şengal’de kendisine yer verilmesini dayatıyor. Tabii bunu yaparken Türkiye’nin Şengal’e yönelik saldırılarını da kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Yine Mexmûr konusunda Irak’ı sıkıştırıyor. Oradaki ambargo uygulamasına, Mexmûr’u teslim alma politikasına Irak’ın sessiz kalmasını, engel olmamasını ve destek vermesini sağlamaya çalışıyor. Burada da Türkiye’nin saldırılarını kullanıyor. Bu yönüyle KDP, Irak’a karşı bir şantaj politikası yürütmektedir. Sünnilerin de mevcut rejime rahatsızlığını kullanmaktadır. 

Ortaya çıkan bir durum da Türkiye, KDP ve Irak’ın da içinde olduğu, ABD’nin desteklediği PKK’yi, Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etme konseptidir. Bu konsept uzun zamandan beri hazırlanmaktadır. Nisan ayında KDP’nin gelip Zînî Wertê’ye yerleşmesi de bu tasfiye planıyla bağlantılıydı. Zînî Wertê’ye asker getirildiği zaman KDP’nin tutumu çerçevesinde KCK’nin açıklamaları oldu. Bu açıklamalarda Zînî Wertê’ye KDP’nin asker yerleştirmesinin sadece Zînî Wertê’yle sınırlı bir adım olmadığını, bunun Kürt Özgürlük Hareketi’ni, PKK’yi tasfiye etmenin bir parçası ve adımı olduğu ortaya konuldu. Bir tasfiye konseptinin olduğu yönünde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. 16 Haziran’da Türk devletinin Heftanîn başta olmak üzere Medya Savunma Alanları’na, Şengal’e ve Mexmûr’a yoğun hava saldırıları yapması ve ardından Heftanîn’e asker indirerek işgal saldırısına başlaması, KCK’nin Zînî Wertê’ye KDP’nin asker gönderdiği sırada yaptığı değerlendirmeleri doğrulamıştır. 

KDP bu işgal saldırılarına ses çıkarmazken, hatta PKK’nin varlığından dolayı Türk devleti saldırıyor, diyerek Türk devletinin saldırılarını ve işgal harekatlarını meşrulaştırırken, şimdi de Irak üzerinden tasfiye planı içindeki rolünü örtmeye çalışıyor. Kürt Özgürlük Hareketi’nin tasfiye planının aktif bir aktörü ve destekçisi olduğunu, bu planın ortaklarından, bileşenlerinden olduğunu gizlemek için sınır Irak’a aittir, Irak gelsin sınırları korusun, biçiminde çağrılar yapması, tamamen kendi gerçeğini gizlemek ve saptırmaya yönelik açıklamalardır. Irak’a yaptığı bu çağrılar temelinde KDP, Türkiye’yle birlikte, ABD desteğiyle Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etme planını örtmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle ısrarla Irak’a çağrılar yapıldı. Böylece birkaç amacı birden gerçekleştirmek istedi. Bir taraftan kendi yüzünü gizlerken diğer taraftan Irak sınır birliklerini getirerek PKK’yle Irak’ı karşı karşıya getirmeyi hedefledi. Irak sınır birliklerinin yerleşmesini sağladıktan sonra kendisi bütün gerilla alanlarını kuşatarak ya da girerek Türk devletiyle birlikte hedefledikleri PKK tasfiye planını gerçekleştirmeyi hesaplamışlardır. 

MUSTAFA KARASU
 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU