15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR
15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR
0 Yorum
672
12-08-2021

Kürt halkı varlığını ölümleRle kanıtlamaya çalışan bir halkın trajedisine PKK ile başkaldırdı. Kürde 15 Ağustos atılımıyla ulusal onur kazandıran PKK artık bir bölgesel faktör değil küresel ölçekte etkin bir aktördür. Kendisini kurnaz sanan Ortadoğu despotları PKK ve Önderliğini araçsallaştırmaya çalışacaklarını sanırken tarihin çöp sepetine doğru yol alıyorlar. Bugün dünya hegemon kapitalist sistemi her açıdan büyük bir tıkanma yaşıyor. Bu kaosun ana nedeni de kapitalizmin tüm varyantlarının ahlaki zeminini tümden yitirmeleridir. Natonun sağcı faşist insan mühendisliği projesi TC’nin 15 Ağustos atılımıyla içine girdiği yenilgiler silsilesi devam ediyor. Bu kaos ve kriz sistemin maskesini düşüren ise PKK’nin ahlaki üstünlüğünü perçinleyen kesintisiz devrimci mücadelesidir. PKK üstün ahlak ideolojisi kitleselleşerek halklarda destek buluyor,derinlik kazanıyor ve çok büyük toplumsal değişimler yaratıyor çünkü PKK bakir toprakların hakikat tohumuna dönüşüyor!

Gare’de, Metina’da, Zağroslarda işgalcilere karşı zafer üstüne zafer kazan PKK insanlığın demokratik kurtuluş umuduna dönüşüyor. Rojava'yı dünyanın en vahşi ve barbar terör örgütüne dar eden yürekli Apocu fedailik Sur'd dünyanın en vahşi ırkına tarihsel bir yenilgi tattırdı. “Kürdistan sömürgedir” tespitine giden insani kamil yüce Bilgeliğin ardılları sonuç ne olursa olsun “Son muhteşem olacak.” diyerek canlarını devrime kattılar. Saralar Zeryanlarda özgürlüğe dönüştüler ve Agitler geleneği Agit Çiyager Hevilerde düşmanın yüreğine korku saldılar. 15 Ağustosun diriliş geleneğine söz veren kaçak sevdaların asi çocukları Kürdistanda “Çiyager Mabedi Şehirler Yaratacağız"yeminine durdular. Yürek devrimin sığınağıdır isyan direnişin kızıl harı Cizre-Sur şafakların da Güneş doğuran ölüm ti-li-li-si senin sevdan ve benim kavgam. Yoldaş olananın yeminidir her onurlu Kürt ferdi için şehitlerin özgürlük düşünü zafere taşımak.

Bir nefes özgürlük bir yudum adanmış yaşam uğruna hakikat ayetlerini fedailerinin kanıyla yazan Apoist ideoloji ifadesini PKK"nin erdem ocağında buluyor ve insanlığın susuzluğunu gideren kadim nirvana suyuna dönüşüyor ne mutlu bu hakikatle ıslanana-teredütsüz özgürlüğe-kurtuluşa yorulmadan koşana. Umut düşününün Kelebek ömürlü hakikat çocuklarına direniş ne çok yakışır. Dirhem dirhem özgürlükte çelikleşir. Yol uzun-kavga har kızıllığı. Yara taze onur avuntu-sızılar kalıcı kalp ağrısı direniş gerekçesi direniş tarifsiz acının sessiz çığlığı. Kurşunla yazılmış bu onur destanı kendisini altın harflerle tarihe yazdırıyor yine ve yeniden.

PKK özgürlük düşünün politik duyguya dönüşmüş toplumsal eylemin temsilidir, Halkın ruhuna işleyen devrimin ahlak felsefesidir PKK. Devrimci kolektif duygu ve mantığın bileşkesidir! Kürt halkının tarihi özlemlerinin ve özgürlükle tutuşan ruhunun yerel/evrensel uyumunun yegane dermanıdır! Bu yüksek kitlesel ahlakın Rojava devriminde daiş terörizmine başkaldırısı yine Şengal de bin yılın insanlığın onur ve vicdan savaşında açığa çıkardığı yüksek ahlaki militanlık ortadoğudan hızla dünyaya yayılmıştır bu evrensel ahlaki çağrıyı ruhunda duyumsayan binlerce enternasyonalist insan akın akın Rojava’ya gelmiştir. Dünyanın farklı ülkelerinden, ırklarından, inançlarından insanlar bu yeni evrensel ahlaki devrime canını katık yapmaktan çekinmemiştir. Şurası kesindir PKK temas ettiği her yere direnişçi devrimci çizgisini götürüyor ve ahlakını aşılıyor bu yaşanan öz gerçeklilik çığ gibi tüm dünyaya yayılıyor!

PKK ve Önderlik paradigmasının yarattığı büyük zihniyet devrimi ile Kürt halkı Ortadoğu da köle statüsü biçilen yazgısını paramparça etti! Devrimci bilgi ve inşacı beceri kazandı eşitliğe dayalı bir kurumsal inşa için asla olmaz denileni olur yaptı yeni zihniyetin bilgi ve beceri referanslarını yaşamdagörünür kılmaya başardı! Sömürgeci putları böylesine çıldırtan PKK öncülüğünde ki Kürt halkının bu önlenemeyen demokratik dirilişidir. Kürtler özgürlük ateşini sahte tanrılardan kurtarmıştır ve tüm dünyada ki ezilenlerle bu kazanımı kardeşçe bölüşmeye başlamıştır! Asıl korkuda buradan geliyor!

Kürt halkında büyük bir düşünsel devrim yaşanıyor düşünsel tembellik ve yersiz öz güven yitimi hızla aşılıyor. Dünya ve bölge her yönüyle toplumun her kesimi tahlil edebiliyor yaşamının içinde söyledikleri ve bildikleri doğrultusunda yaşamayı esas alıyor. Toplumsal eşitlik amaçlayan yenilikçi devrimci düşünceler toplumun dokusuna büyük bir politik coşku eşliğinde işliyor. Ahlaki,politik/ideolojik, ekonomik, etik hedefleri olan PKK salt teorik silikleşmeye karşı yaşamda inşaya ve devinime dayalı canlı bir silkinmeyi teşvik ediyor. Ahlaki politik toplumsallığı yeniden ayağa kaldırıyor.

Her türlü bölgesel ve küresel despotik yapının PKK karşısında giderek zayıflamaları ve Kürt halkının her yerde yüzünü PKK’ ye çevirmesi ve umut olarak görmesi de bu bezginlerde büyük infiale neden olmuştur işte bunun önünü almaya dönük tüm şer odakları ve halk düşmanları PKK karşısında güç birliğine gitmişlerdir. Kürt tasfiye konseptiyle amaçlanan dünyadaki tüm Kürt halkının kazanımlarının yok edilmesidir oyunun büyüklüğüne göre direnişinde onu boşa çıkaracak görkemlilikte olması kaçınılmazdır. Bu uğursuz komplonun ilk saldırılarını emsalsiz direniş kararlılığıyla ve birbirini tamamlayan hamleler bütünselliğiyle yiğit Kürt halkının fedai ruhu yenilgiye uğratmıştı aynı kararlılıkla yine bunu boşa çıkaracak güçtedir!

Kürt halkı bu oyunu bozacak asıl aktördür ve bu saldırı dalgasını kıracak dinamik reflekslere fazlasıyla da sahiptir. Önderlerinin tasfiye etme şokunu ona yaşatmaya çalışanlar ve psikolojik yenilgi komasını arzulayanların hevesini boğazında bırakacak çağdaş savaş tekniğini yaratacak karşı koyuşları da bağrından çıkaracak güçtedir! Önderlik ve yarattığı yenilmez ideolojik örgütü PKK uluslar arası planları geçmişte halkıyla kenetlenerek nasıl yenilgiye uğratmışsa şimdi de Erdoğan ve işbirlikçi savaş aygıtına bu yenilgiyi tattıracak gücünü fazlasıyla koruyor!

Kişisel çıkardan vazgeçip toplumsal yarar lehine tutum takınmak ve toplumsal sorumluluklara sahip çıkmak güçlü bir ahlaki dayanak gerektirir işte tüm değerlerin bireysel yarar ve çıkar etrafında şekillendiği günümüzde PKK sergilediği bu evrensel yeni ahlaki öncülükle halkların diriliş dayanağı oluyor ve bu seçeneği dünyaya bir kurtuluş modeli olarak sunuyor. PKK felsefesini yenilmez kılan da bu ahlaki üstünlüğe sahip olmasıdır.

PKK evrensel ahlakını besleyen düşünceleri ilerici insanlığın zapt edilemeyen öz kökle   rinden besleniyor. PKK insanlık değerlerini soykırıma uğratan Küresel hegemonik kapitalist modernite sistemini aydınlık varlığıyla anlamsızlaştırıyor ve sahip olduğu evrensel ahlaki üstünlükle onu yaşamın her alanında yenilgiye uğratıyor! Daha yeni Avrupa adalet divanında terör listesine konulma davasında egemen hukukun PKK hakikati karşısında içine düştüğü feci duruma tüm dünya tanıklık etti. PKK ahlaki hakikati uyduruk suçlamalara ve çıkarlara dayalı günümüz kapitalist kulluğa başkaldırıyor ve onu felce uğratıyor!

PKK Türk, Arap, Fars kültürel soykırımcı kıskacında bulunan Kürt halkını ve vatanı Kürdistanı özgürleştirme yolunda her dakikaya devrimler sığdırıyor! Dünya sömürgecilerini böylesine korkutan ve titreten de PKK’nin bu demokratik ve ahlaki devriminin taban bularak hızla dünyaya yayılmasıdır! Düşünsel yenilmenin eşlik ettiği bu ahlaki üstünlük ideolojik bir tutuma dönüşüyor ve ahlaki politik toplum inşası için tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. PKK toplumsal bilinçaltına yerleşen ahlaki Nirvana duygusunun zirvesidir!

PKK özgürlük ve eşitliğe dayalı demokratik bilimsel sosyalizmi soyut bir ham hayal olmaktan kurtarıyor ve yaşamda görünür kılma mücadelesinde büyük aşama kaydediyor buda kapitalist modernite aktörlerini ve bölgesel işbirlikçilerini çıldırtıyor, köle Kürdün uykularını kaçırtıyor,hesaplarını bozuyor! Bu yüzyıl yeni Apocu hümanist paradigmasına inanan ve kendini ölümüne adayan özgür Kürdün yüzyılıdır. Her türlü gericilik, iş birlikçilik, çetecilik, paramiliter kontracılık, değer satıcılık, mücadeleden düşmüş yılgınlık, yakınmacılık amansız direnen bu fedai özgürlük çizgisi karşısında artık miadını doldurmuştur. Bir kes daha “Direniş zafere teslimiyet ihanete götürür.” Şiyarı pratikte doğrulanmıştır. Kürt halkı 15 Ağustos dirilişini yaratan emsalsiz emekleri sorguluyor Kürt halkı yalana dayalı algılara gelmiyor. Demokratik devrimin önünü açıyor PKK tüm Ortadoğu halklarını kaderleri üstünde söz sahibi yapıyor ve ekonomik-politik sorunlarını iradeleriyle çözmenin yol  yöntemlerini gösteriyor!

Dağlar Dağlardan şu alıntı meramımızı iyi özetliyor; "Özgürlük yaşça kölelikten büyüktür. Yani hükmetmek kanunsa, özgürlük görenektir. Öyleyse iktidara başkaldırmak direnmek ibadettir, ona teslim olmaktan daha az pahalıya mal olur her bakımdan. Yama işi, bir kumaşı parçalamaktan daha fazla çaba ve beceri ister. Zorbadan kaçmak için ayakların, zorbaya kafa tutarkenkinden daha hızlı olmak zorunda. Hem kaçtığın her yerde zaten bir zorba muhakkak seni bekliyor olacaktır daima." Yine ve yeniden şehitler partisi PKK saflarında direnişe davet var. Dünya döndükçe Kürdün özgürlük miladı 15 Ağustos atılımıdır. Kürt halkının ulusal onur bayramı ilerici insanlığa milyonlarca kes kutlu olsun.

 

SERDEM AMED

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

GÖÇ, GÖÇ...

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

TANRI VE TANRIÇA ARASINDAKİ SAVAŞ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?