GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 
GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 
0 Yorum
84
24-11-2021

Libya’dan Ermenistan’a kadar önünde durulamaz gibi gösterilen Türk ordusunun Medya Savunma Alanları’ndan durdurulduğunu belirten KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bayık, bunun önemli siyasi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

PKK’nin Kürdistan’dan vazgeçmediğini; şimdiye kadar hiçbir sömürgeci Kürt düşmanı ve soykırımcı güçle Kürtlerin ya da başka Kürt örgütleri aleyhine bir ilişki ve pratik içine girmediğini vurgulayan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, “Bölge ülkelerinin ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesini istemek, Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamının güvenceye alma stratejisidir. Kürt halkının ve Kürdistan’ın özgürlüğü ile bu strateji iç içedir. Halkların kardeşliği, demokratik ulus, bölge halklarıyla bir arada yaşama hedefinin neresi Kürt ve Kürdistan’dan vazgeçmedir? Aksine Kürtlerin ve Kürdistan’ın tümünü sahiplenmedir. PKK, düşüncesi, politikası ve eylemliyle Kürt’ü ve Kürdistan’ı bırakmak isteyenlerin önünü almakta; Kürt ve Kürdistan’ı her yerde savunmaktadır. Ortadoğu’da Kürt ve Kürdistan gerçekliğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaran, Kürt’ü Ortadoğu’da ve dünyada saygın bir yere getiren PKK’dir” şeklinde konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ile PKK’nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle yaptığımız söyleşinin üçüncü ve son bölümünü paylaşıyoruz:

Neden paradigmal bir değişim-dönüşüm yaptınız, hangi ihtiyaçlardan kaynaklı böylesi bir yenilenmeye gittiniz?

Apocu grup çıkışından itibaren Sovyet, Çin ve Arnavutluk’un ortaya koyduğu reel sosyalist pratiğe hep mesafeli yaklaştı. Belli eleştirileri oldu. Öte yandan Rêber Apo, PKK’nin öncülük ettiği mücadele içinde de süreklileşen bazı eksik ve yetersizliklerle karşılaşıyordu. Önderlik gücü ve yaptığı çözümlemelerle bunları giderme yoluna gidiyordu. Reel sosyalizmin çözülüşünden sonra Rêber Apo eleştirilerini daha da geliştirdi. PKK içindeki sorunların, mücadeledeki yetersizliklerin de o döneme kadarki paradigma ve tarzındaki yetersizliklerden kaynaklandığı anlaşıldı. Aslında o dönemdeki sosyalist ortamın katı ve dogmatik yaklaşımları, Rêber Apo’nun sorgulayan ve eleştiren yanlarını belli düzeyde frenliyordu. Reel sosyalizmin çözülüşü bir yönüyle Rêber Apo’nun sorgulayıcı ve eleştirici yanını frenleyen etkenlerin de ortadan kalkması anlamına geliyordu. Rêber Apo, sosyalizm teori ve pratiğine yönelik yoğunlaşmasını ve eksiklikleri çözümleme çabalarını artırdı. 1990’daki PKK 4. Kongresi’nde bu yönlü değerlendirmeleri vardır. Bir taraftan reel sosyalizmin eksik ve yetersizlikleri, bunun teoriden kaynaklanan yanlarını ortaya koyarken diğer taraftan sosyalizmde ısrar insanlıkta ısrardır, diyerek tüm çabalarının sosyalizm teorisi ve pratiğinin daha da güçlendirme yönünde olduğunu göstermiştir.

Rêber Apo, 5. Kongre’yi PKK’nin ideolojik, teorik, örgütsel, siyasi ve eylemsel alanda değişim ve yenilenme kongresi olarak ele almıştır. PKK 5. Kongresi’ne sunulan politik rapor bunun belgesidir. Bu rapor kamuoyuna açık kitap olarak basılmıştır. Burada çok önemli değişim konuları bulunmaktadır. Rêber Apo, değişim yaptırmazsa PKK’nin de diğer sosyalist partiler gibi tıkanacağını görmüştür. Yine kendisini sosyalist özde değiştirmeyenlerin nasıl sağa kayıp sistem içileştiğini de görmüştür. Bu nedenle 5. Kongre’de köklü değişimler öngörmüştür. Kadronun değişimi, örgüt yapısının değişimi; halkın mücadeleye katılımının yeni bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 1990’lı yılların başında kadrodaki erken iktidar hastalıkları ve çeteleşmelerin klasik sosyalist zihniyet ve örgüt anlayışından ileri geldiğini görerek örgüt ortamını daha demokratik karaktere kavuşturmayı hedeflemiştir. Yine kadın ordulaşması ve kadının özgürleşmesinin örgütün ve toplumun demokratik değişimi ve dönüşümünde önemli rol oynayacağını vurgulamıştır. 1990’lı yıllarda başlayan kadın ordulaşması, 1995’te ayrı bir kadın karargahı ve örgütlendirilmesi biçiminde geliştirilmiştir. 5. Kongre’deki değişim kararı önemli bir adım olmuştur.

KOMPLOYU KARŞILAMA VE BOŞA ÇIKARMA HAZIRLIĞI

Rêber Apo, PKK’ye karşı bir uluslararası komplonun kurulduğunu; PKK’nin üzerine gelineceğini hesaplamıştır. Mevcut zihniyet ve örgüt yapısıyla, mücadele anlayışıyla bu tür bir saldırının karşılanamayacağını görmüştür. PKK’deki değişimle aynı zamanda örgütü önceden yenileyip yeniden yapılandırarak bu komployu karşılamayı ve boşa çıkarmayı amaçlamıştır. Ancak iki temel etken bu değişimin zamanında yapılmasını engellemiştir. Birincisi; parti yönetim ve kadrosunun bu değişimin özünü ve diyalektiğini derinliğine kavrayamamasının pratikteki değişim ve dönüşümü zayıf bırakmış olmasıdır. Bu yetersizlik, Rêber Apo’nun çabası ve yönetimin yoğunlaştırılmasıyla aşılabilirdi. Ancak ikinci etken parti içinde ortaya çıkan tasfiyecilik olmuştur. Şemdin Sakık tasfiyeciliği, örgütün bu tasfiyeciliği tasfiye etme üzerinde yoğunlaşması durumunu yaratmıştır. Tasfiyeciliğin var olduğu ortamlarda köklü değişiklikler yaratmak her zaman risklidir. Çünkü değişimi muğlaklaştırabilirler; tasfiyeciliğe zemin yapabilirlerdi. Nitekim 2003 tasfiyeciliği Rêber Apo’nun değişim ve dönüşüm çabalarını kendi tasfiyecilikleri için bir zemin ve fırsat olarak değerlendirmek istemiştir.

Rêber Apo uluslararası komplo gerçekleşince bu değişimi daha da zorunlu görmüştür. Hem İmralı’daki yoğunlaşmaları bunu gerektirmiştir hem de uluslararası komploya karşı mücadelenin sonuç alması için de değişim gerçekleştirmiştir. Bu bazılarının sandığı gibi kapitalist modernitenin hakim olduğu dünyaya ayak uydurma değil, aksine daha etkili mücadele edebilmek için yapılmıştır. Eğer bu yapılmazsa parti öncülüğü etkili kılınamaz; mücadele etkili verilemez, bu da partiyi büyük tehlikelerle karşı karşıya getirirdi. Değişimi gerektiren etkenleri böyle ifade edebiliriz. Zaten Rêber Apo yeni paradigmayı gerektiren etkenleri İmralı’da yaptığı çözümlemelerde kapsamlı biçimde ortaya koymuştur.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MÜCADELE ZORUNLULUĞU

PKK, bir ulusal kurtuluş hareketinden dünya halkları için çözüm projeleri üreten, kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite ve demokratik ulus modelini geliştirip kadın özgürlük ideolojisini Kürdistan ve Ortadoğu özgünlüğünde hayata geçiren bir Özgürlük Hareketi olma vasfını nasıl kazandı?

Böyle bir paradigmaya ulaşması; bunun Kürdistan’ı aşarak bölge ve dünyayı etkileyen hale gelmesi, Rêber Apo’nun devrimci kişiliği ile Kürdistan devriminin özellikleriyle ilgilidir. Rêber Apo bu paradigmaya ulaşmasını ‘Kişisel ve toplumsal temelimin teorik güce ulaşmamda rolü olmakla birlikte, esas etken tarihsel toplumu tüm sistematik yapısı içinde anlayabilmemdir. Anlayabilmenin altında ise yaşadığım mücadelenin özellikleri ve sorumluluk sahibi olmayı başarabilmemde yatmaktadır’ biçiminde ifade etmiştir. Kürdistan, Ortadoğu’nun göbeğinde 4 parçaya bölünmüştür. Ortadoğu’da tarih boyu önemli devletler kurmuş Fars, Arap, Türk egemenlerinin egemenliğinde soykırıma uğratılmak istenen bir halk konumundadır. Öte yandan dünya siyasi dengeleri Ortadoğu’da kurulmaktadır. Böyle olunca Kürdistan özgürlük mücadelesi bölgesel ve uluslararası bir mücadele olmaktadır. Bu durum, sadece Türkiye’yi ve Bakurê Kurdistan’ı değerlendirmeyi değil, Ortadoğu ve dünya siyasal gerçekliğini de çok kapsamlı ve doğru ele almayı gerektirmektedir. Bu da Rêber Apo’nun daha fazla yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. Bunu yapmadan da Kürt halkının özgürlük mücadelesi başarılı biçimde yürütülemezdi. Bu açıdan Kürt halkının özgürlük mücadelesini veren bir parti olarak dar bir ulusal kurtuluş hareketi olamazdı. İnsanlık ve Ortadoğu açısından doğru çözüm projeleri ortaya koymadan Kürt halkının mücadelesi için doğru politika, program stratejisi ve taktikler geliştirilemezdi. İşte bu gerçeklik ve Rêber Apo ve Kürdistan devriminin özellikleri; kadın özgürlükçü demokratik ekolojik toplum paradigmasının ortaya çıkmasını sağladı. Kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite ve bunun önemli bir boyutu olan demokratik ulus anlayışı geliştirilmiş oldu. Böylece tüm insanlık açısından kadın özgürlükçü ekolojik demokratik toplum anlayışına dayalı devlet dışı yönetim olan demokratik konfederalizm gerçeğine ulaşıldı. Bu çizgi doğal olarak ilk önce Kürdistan ve Ortadoğu’da uygulanmaya konuldu.

PKK, KÜRDİSTAN’DAN VAZGEÇMİYOR, TÜMÜNE SAHİP ÇIKIYOR

Bazı çevreler her gün bedeller ödemenize, Kürdistan ve Kürt halkı için verdiğiniz bunca mücadeleye rağmen Kürdistan’ı kurmaktan vazgeçtiğinizi söylüyor. Böyle düşünenlere yönelik cevabınızı almak istiyoruz. Kürt halkının ezici çoğunluğunun PKK’yi her koşul altında destekliyor oluşu bu bağlamda ne anlama geliyor?

Böyle söyleyenler en hafif deyimle cahildirler. Bunlar Kürt ve Kürdistan gerçeği ile düşmanı tanımayanlar olduğu gibi, PKK’nin yarım asırlık kesintisiz süren mücadelesinin neler yarattığını göremeyenlerdir. Böyle yaklaşanlara olay ve olgulara at gözlüğüyle bakıyor, derler. Özcesi Kürt ve Kürdistan’ın gerçek anlamda kurtuluşunun; özgür ve demokratik yaşama kavuşmasının nasıl olacağını görmemeleridir. Kendilerine 2-3 şehirde iktidar bahşedilerek Kürdistan’ın yüzde 80’inin soykırımcı sömürgecilik sistemine teslim etmek isteyenlerdir. Bu zihniyet, Kürt ve Kürdistan’dan vazgeçen zihniyettir. Kürt’ü ve Kürdistan’ı kurtarmayı değil, 2-3 şehirde iktidar olup Kürt halkı üzerinde baskı ve zulüm düzeni kurma ufkunu aşmayanlar, böyle ucuz konuşur. Tarihten, Kürt halkının özgürlük mücadelesinden bihaber olanlar böyle konuşur. Bunlar biraz zorlandıklarında her türlü değeri bırakıp kaçanlardır ya da kaçacaklardır. Bunlar için çok şey belirtilebilir.

Bugün Kürtler içinde en etkili parti ve hareket, PKK’dir. En etkili önderlik de Rêber Apo’dur. Herhalde Kürt halkı akılsız değildir. Dünyanın mücadele içinde pişen ve en politik özelliğe sahip halkı Kürtlerdir. Bu açıdan Kürt halkı kimin Kürtlere ve Kürdistan’a sahip çıktığını çok iyi bilmektedir. Bölge ülkelerinin ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesini istemek, Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamının güvenceye alma stratejisidir. Kürt halkının ve Kürdistan’ın özgürlüğü ile bu strateji iç içedir. Her biri diğerini koşullandıran ve gerçekleştiren karakterlerdedir. Halkların kardeşliği, demokratik ulus, bölge halklarıyla bir arada yaşama hedefinin neresi Kürt ve Kürdistan’dan vazgeçmedir. Aksine Kürtlerin ve Kürdistan’ın tümüne sahiplenmedir. Birkaç şehirde iktidar olmak için Kürdistan’ın büyük bölümü ve Kürtlerin çoğunluğunu soykırımcı sömürgecilere bırakan ve peşkeş çeken PKK değildir. PKK nerede Kürt’ü ve Kürdistan’ı bırakmış? PKK düşüncesi, politikası ve eylemliyle Kürt’ü ve Kürdistan’ı bırakmak isteyenlerin önünü almakta; Kürt’ü ve Kürdistan’ı her yerde savunmaktadır.

DAİŞ saldırdığında Hewlêr kapısını tutan ve Kerkük’e gidip pêşmergelerle göğüs göğse DAİŞ’lilerle çarpışan, Şengal’de Ezidi Kürtler tümden soykırıma uğratılmak istenirken fedaice savaşarak DAİŞ’i durdurup soykırımı engelleyen PKK değil miydi? DAİŞ Kobanê’yi düşürüp tüm Rojava Kürdistan’ı ele geçirmek isterken Kobanê’nin düşmesini engelleyip Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye’nin DAİŞ’ten temizlenmesi için binlerce fedaisini şehit veren kimdi? Ortadoğu’da Kürt ve Kürdistan gerçekliğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaran, Kürt’ü Ortadoğu’da ve dünyada saygın bir yere getiren hareket hangisidir?

PKK şimdiye kadar hiçbir sömürgeci Kürt düşmanı ve soykırımcı güçle Kürtlerin aleyhine ya da başka Kürt örgütleri aleyhine bir ilişki ve pratik içine girmemiştir. Kürtleri ve Kürdistan’ı her yerde koruyan, savunan ve Kürtlerin güçlenmesi ve örgütlenmesi için çalışan bir mücadele içinde olmuştur. PKK gerçekliğini hiç kimse çarpıtamaz. PKK’nin ne olduğuna en başta da Kürt halkı, dostları ve demokrasi güçleri karar verir. PKK gerçekliğini çarpıtmak, PKK’ye saldırmak Kürt  düşmanlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz. PKK hakkında bu yönlü propaganda yapanların arkasında MİT vardır ya da MİT’le, TC’yle ilişkili güçlerin yönlendirmesi vardır. Kürt ve Kürdistan gerçekliğini ve PKK’nin mücadele tarihini bilmeyen bazılarının da bu tür söylemlere alet olmaları söz konusudur. Belirtilen söylemler aslında cevap verilecek şeyler değildir. Pratik yaşam, tüm gerçeklikleri çıplak biçimde gözler önüne sermektedir.

DAİŞ’İ SALDIRTIRKEN ÇÖKTÜRME PLANI HAZIRLADI

1 Haziran 2010’dan itibaren başlayan süreci 4. Stratejik Dönem (hamle) olarak adlandırıyorsunuz. Bu tarih itibarıyla “Devrimci Halk Savaşı Stratejisi”ne geçtiniz. Bu temelde Kürdistan’da öz yönetim direnişi (öz savunma dahil olmak üzere her boyutuyla inşa çalışmaları) devam ediyor. Bu stratejinin özellikle Güney Kürdistan ve Medya Savunma Alanları’na (Xakurkê, Heftanîn, Garê, Zap, Metîna, Avaşîn) dönük gelişen işgal saldırılarına karşı gerilla direnişi bağlamında açığa çıkardığı sonuçlar nelerdir?

Rêber Apo, yıllarca AKP iktidarına Kürt sorununun çözümü için şans verdi. Kürt sorununu makul bir biçimde çözmesi için her türlü kolaylığı sağladı. Kürt sorununun çözümü için kapsamlı yol haritasını devlete sundu. AKP iktidarı, bu yaklaşımlara karşı oyalama, demokratik siyaseti baskı altına alma, tutuklamaları artırma ile cevap verdi. Bu durum karşısında halkın aktif biçimde yer alacağı devrimci halk savaşı, Kürt halkının özgür ve demokratik yaşamı açısından kaçınılmaz hale gelmişti. Böyle bir mücadele sürecine giren Kürt halkının mücadelesi karşısında AKP yine Rêber Apo’ya başvurarak çatışmasızlığın sürdürülmesini istemiştir. Rêber Apo’nun olumlu yaklaşımına karşın 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra demokratik çözüm için adım atma yerine Temmuz’dan itibaren Sri Lanka modeli adını verdikleri gerillayı ve Özgürlük Hareketi’ni ezme saldırısı başlattı. Buna karşı yürütülen devrimci halk savaşı, AKP iktidarını çökme noktasına getirince yine İmralı’ya koştular. Rêber Apo buna karşı da çatışmasızlık ilan etme yanında Newroz’da Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözüm manifestosunu kamuoyuna sundu; gerillanın Türkiye sınırları dışına çıkması çağrısı yaptı. Ancak AKP iktidarı bu çok önemli çabaları ve adımları da karşılıksız bıraktığı gibi 2014’te her yerde saldırıya geçen DAİŞ’in destekçisi oldu. Bir taraftan DAİŞ’i saldırtırken diğer yandan Çöktürme Planı hazırlayarak Kürt halkının özgürlük mücadelesini ezmeyi hedefledi.

DÜŞMANA KOLAY ZAFER BAĞIŞLANMAZ

Rêber Apo bu savaş politikasını engellemek, Türkiye’de demokrasi güçlerini güçlendirmek ve Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açmak için 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe Mutabakatı’nı hükümet ve HDP üyeleri aracılığıyla kamuoyuna sundu. Bu, Türkiye ve Kürdistan’da iyimserlik ve büyük bir umut yaratmışken Tayyip Erdoğan bu mutabakatı reddedip demokratik çözüm çabalarına tekme vurdu. Arkasından Kürt halkına ve demokrasi güçlerine savaş anlamına gelen ağır tecrit sistemini İmralı’da devreye koydu. 7 Haziran sonrası yaygınlaştırılan kapsamlı savaş aslında 5 Nisan’da başlatılmıştı. Bu savaş DAİŞ’le birlikte yürütüldü. 5 Haziran’da Amed’de, 25 Haziran’da Kobanê’de, 20 Temmuz’da Suruç’ta 10 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen DAİŞ saldırıları, AKP’nin MHP ile ittifak kurup öz yönetim örgütlenmesi içinde olan yerleşim alanlarına saldırısı aynı savaş kararının sonuçlarıydı. Bu savaş karşısında halkın direnişe geçmesi Kürt halkının soykırımcı sömürgeci faşizme karşı demokrasi direnişiydi. Halk öz yönetimin kabulü temelinde demokratik Türkiye’yi hedefliyordu. Bu nedenle Kürt halkının özgürlük mücadelesini ezmek isteyen faşizme karşı tarihi bir direniş gösterildi. Çiyagerler, Axînler, Zeryanlar’ın direnişi, halkımızın özgürlük mücadelesinde fedai çizgisini yeni bir aşamaya taşıdı. Nasıl ki 14 Temmuz zindan, 30 Haziran Zîlan direnişi ve birçok fedai direniş özgürlük mücadelesinin yenilmezliğini yarattıysa öz yönetim direnişleri de mücadelemizin yenilmezliğinde tarihi rolünü oynadı. Böylece Özgürlük Hareketi’ni ezmek isteyen AKP-MHP faşizmine Özgürlük Hareketi’nin ezilemeyeceğini direnişleriyle bir daha gösterdiler. Direnerek mücadele etmek direnmeden ezilmekten her zaman bin kat daha iyidir. Direnmeden ezilmek, mücadeleleri bırakmak düşmana kolay zafer bağışlamaktır. ,

Eğer bugün Medya Savunma Alanları olan Garê, Metîna, Zap, Avaşîn, Heftanîn ve Xakurkê’de fedaice direniş sürdürülüyorsa bu Çiyager, Zeryan ve Axîn fedailiğinin daha üst bir düzeye çıkarılmasıdır. Şu an Medya Savunma Alanları’ndaki gerilla direnişi tüm Kürt halkına onur veren, gurur kazandıran bir direniştir.

GARÊ BOZGUNUNUN YARATTIĞI TRAVMA SONRASI

Medya Savunma Alanları’ndaki bu direniş tarihi sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Şubat’ta Garê’ye işgal saldırısı yapıp bozguna uğratılması AKP-MHP faşizmine vurulmuş ağır darbeydi. AKP-MHP faşist ittifakı, Garê’ye işgal harekatı yapıp başarılı bir sonuç alarak seçime gidip 5 yıl daha Türkiye’yi yöneterek devleti tamamen on yıllar sürecek bir faşist kurumlaştırmaya kavuşturmayı hedefliyordu. Garê’de yaşatılan bozgun, AKP-MHP iktidarının hesaplarını bozduğu gibi Türkiye demokrasi güçlerine ve soykırımcı saldırılara karşı direnen Kürt halkına moral ve güç verdi. AKP-MHP, bu bozgunun yarattığı travmadan kurtulmak, Garê’de elde edemediği zaferi Zap ve çevresinde elde etmek için 23 Nisan’da kapsamlı bir saldırı başlattı. Amaç Medya Savunma Alanları’nın stratejik yerlerini ele geçirip bir zafer ilan ederek seçime gitmekti. 15 gün içinde ele geçireceğini sandığı alanlarda 7 aydır darbe üstüne darbe almaktadır. Herhalde KDP destek olmasaydı 2008 Zap’ta kaçtıkları gibi arkasına bakmadan ricat edeceklerdi. Ancak yüzlerce gerilla karşısında on binlerle ifade edilen askeri gücü ve kullandığı savaş teknikleri sonuç vermedi. Saldırılar sonuçsuz kalınca insanlık suçu görülen kimyasal silahlara sarıldı. Ancak gerilla her türlü silah tekniğine ve kimyasal silaha karşı da tarihi bir direniş ortaya koymuştur.

Türk ordusu yıllardır önünde durulamaz bir güç gibi gösteriliyordu. Rojava’da işgaller gerçekleştirmiş, Libya’da yaptığı askeri müdahaleyle askeri ve siyasi dengeleri değiştirmiş; Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı almasını sağlamış bir askeri güçtü. Bu nedenle Türkiye giderek Ortadoğu’da herkese istediğini yaptırır duruma gelmişti. İşte böyle bir ordunun Medya Savunma Alanları’nda durdurulması Ortadoğu siyasetinde önemli sonuçlar doğurdu. Her siyasi güç bu devlete karşı durulabileceğini gördü. Türkiye’de demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu direnişle büyük bir moral kazandı; soykırımcı faşizme karşı direnişi her yerde güçlendirdi. Rojava halkının işgale karşı mücadelesini güçlendirdi. Kürt halkında her yerde soykırımcı faşist Türk devletine karşı mücadelenin başarılabileceği inancı daha da pekişti. Kürt halkının özgürlük mücadelesi açısından tarihi görevler yerine getirdi. Özgürlük mücadelemizin en zorlu döneminde önemli bir nefes oldu. Saldırılar karşısında durmada büyük direnç kazandırdı. Askeri sonuçlarından çok Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da önemli siyasi sonuçlar yaratan bir direniş olarak tarihteki yerini aldı.

ARTIK BU DİRENŞÇİLİĞİN GERİSİNE DÜŞÜLEMEZ

Gerillanın bu direniş sürecinde ulaştığı ruh ve maneviyat dünyası ile moral, ideolojik düzeyi biraz anlatır mısınız?

Avaşîn, Zap ve Metîna’da genç kadın ve erkek gerillaların gösterdiği direniş anlatılamayacak düzeyde değerlidir. Bu genç yoldaşlarımız bizlere de büyük bir moral ve güç verdi. Bizler bu duyguyu yaşadığımıza göre bu direnişlerin büyüklüğünü düşünmek gerekir. Böyle söylemeseydik bu direnişe gereken anlam ve değeri vermemiş olurduk. Parti tarihimizin fedailiğinin zirvesini ifade eden 14 Temmuz fedailiğinin, Zîlan fedailiğinin örnek temsilini yaptılar. 14 Temmuz şehitleri de şehit Zîlan da bu direnişçilerle büyük onur duyardı; bu direnişin şehitlerine en büyük saygıyı gösterirlerdi. Bu genç arkadaşlar ve şehitlerimiz için ne söylersek azdır. 14 Temmuz direnişinde arkadaşların en moralli anlarının şehadete yaklaştıkları an olduğu bilinir. Bu genç gerillalar da bu direnişi halay çeker gibi büyük bir coşkuyla moralle yürütmüşlerdir. Bu duruşlarıyla düşmanın yüreğine büyük korku salmışlardır. Bu moralle, bu ruhla 14 Temmuz ve 30 Haziran fedailiğini en üst düzeyde temsili yapıldığı gibi yarım asırlık mücadelenin tüm değerlerinin yarattığı coşkuyla, moralle yürütülen bir direniş olmuştur. Rêber Apo çizgisinin, şehitler çizgisinin, bu çizgiyi yaratan ideolojinin militanların hücrelerine kadar yedirildiği bir gerçeklikle karşılaştık. Şehitlerimiz ve direnişçilerimiz, bir ideoloji nasıl somutlaşırı bize en çarpıcı biçimde gösterdiler.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bundan sonra gerillamız da halkımız da bu genç yoldaşlarının yurtseverliğini, halka bağlılığını, ülkeye bağlılığını, yoldaşlarına bağlılığını, partiye bağlılığını ve Önderliğe bağlılığını ve bu bağlılık temelinde ortaya konulan fedailiği kendilerine ölçü alacaklardır. Artık 14 Temmuz’u, 30 Haziran’ı en yüksek düzeyde temsil eden bu direnişçiliğin gerisine düşülemez. Zaten soykırımcı sömürgeci Türk devletine karşı bunun gerisinde bir direnişçilikle de mücadele edilemez.

Bu direnişçiler, bu fedailiği gösterirken 14 Temmuz direnişçileri gibi bu direnişlerinin ne anlama geldiğinin derin bilincinde olmuşlardır. Düşmanın uğursuz ve kötü emellerini iliklerine kadar hissettikleri gibi direnişlerinin özgürlük mücadelesine, Kürt halkının varlığına ve özgürlüğüne nasıl bir güç kazandıracağını da derinden hissetmişlerdir. İşte böyle bir tarihi sorumlulukla direnmiş ve zaferi kazanmışlardır. Bu direnişin şehitleri zafer kazanmışlardır. Artık görev bundan sonra her yerde direnen direnişçilere aittir. Halkımıza aittir. Kürt gençlerine ve kadınlarına aittir. Onların da bu direnişin yarattığı ruh ve moralle direneceklerine ve AKP-MHP faşizmini yenilgiye uğratarak bu direnişçilerin, bu direniş şehitlerinin özlemlerini gerçekleştireceklerine inanıyoruz.

ANF(BEHDİNAN)

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU